Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PVT - Các tàu mới hoạt động hiệu quả hơn kỳ vọng

Được đăng vào

PVT - Các tàu mới hoạt động hiệu quả hơn kỳ vọng

4

Doanh thu của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) 6 tháng 2019 đã tăng 5,1% đạt 4,1 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 16,6% đạt 371 tỷ đồng. Không tính lợi nhuận bất thường 87 tỷ đồng từ thanh lý tài sản trong 6 tháng 2018, LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi 6 tháng 2019 tăng 40,7% YoY nhờ vào các tàu chở dầu mới vào khai thác hiệu quả và đóng góp cao hơn từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSR) trong cả mảng vận tải dầu thô và sản phẩm dầu.

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi 6 tháng 2019 hoàn thành lần lượt 50,2% và 55% dự báo cả năm của chúng tôi, cao hơn kỳ vọng của chúng tôi trong bối cảnh chúng tôi kỳ vọng có thêm lợi nhuận từ các tàu mới và đóng góp từ NSR cho các quý tới. Do đó, chúng tôi có khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận 2019 của chúng tôi, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

Diễn biến tích cực từ mảng vận tải. Doanh thu và lợi nhuận gộp tăng lần lượt 17,9% và 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi cho rằng có được kết quả nói trên là nhờ tàu chở dầu Hera (trọng tải 105.000DWT) mua lại vào cuối quý 2/2018, tàu chở than Sapphire (56.000 DWT) mua trong quý 4/2018, 4 tàu chở LPG (khoảng 15.000m3) mua trong 6 tháng cuối năm và một tàu chở dầu sản phẩm mới (13.000DWT) trong quý 1/2019. Ngoài ra, tỷ trong đóng góp của Nghi Sơn cũng tăng vì PVT vận chuyển 30% tổng lượng dầu sản phẩm của Nghi Sơn trong 6 tháng đầu năm nay. Trong tháng 6/2019, PVT đã nhận bàn giao tàu chở LPG mới Gas Lotus (3.500m3) và tàu chở dầu thô mới Apollo (105.500DWT), hứa hẹn sẽ thúc đẩy lợi nhuận 6 tháng cuối năm.

Chi phí Hành chính và Quản lý (GA) ở mức thấp dù vận hành thêm một tàu vận tải dầu thô cỡ lớn (VLCC) cho nhà máy NSR. Chúng tôi trước đây dự báo chi phí quản lý sẽ tăng hoặc ít nhất đi ngang khi PVT vận hành một tàu VLCC cho Nghi Sơn do chi phí nhân công tăng thêm. Tuy nhiên, chi phí quản lý 6 tháng đầu năm lại giảm 5,2% so với cùng kỳ và chỉ chiếm 36,1% dự báo cả năm chúng tôi đưa ra, có thể nhờ công ty quản lý hiệu quả trong việc điều hành con người.

Lợi nhuận ổn định từ mảng FSO, thương mại và các mảng khác. PVT cho biết mảng FSO đạt kết quả khả quan nhờ doanh thu hoạt động vận hành và bảo dưỡng FPSO Lewek Emas và doanh thu và lợi nhuận từ hợp đồng tiền - vận hành và bảo dưỡng liên quan đến dự án Sao Vàng – Đại Nguyệ

KQLN 6 tháng đầu năm 2019

5

Đọc thêm : Cổ phiếu GAS

VCSC 

hotline