Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

BMP - KQKD quý 2/2019 cho thấy diễn biến đánh đổi biên LN cho tăng trưởng sản lượng

Được đăng vào

BMP - KQKD quý 2/2019 cho thấy diễn biến đánh đổi biên LN cho tăng trưởng sản lượng 

3

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) công bố KQKD quý 2/2019 với doanh thu tăng 7% so với cùng kỳ (YoY) (1,2 nghìn tỷ đồng) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 14% YoY (119 tỷ đồng). Chênh lệch giữa doanh thu và LN đến từ tỷ lệ chi phí Bán hàng, Hành chính & Quản lý (SG&A) trên doanh thu tăng mạnh lên 9,1% trong quý 2/2019 so với mức cơ sở thấp trong quý 2/2018 là 4,5%.

Chúng tôi cho rằng BMP đã chủ động quyết liệt hơn trong chính sách bán hàng (ví dụ như chiết khấu nhiều hơn cho khách hàng và đưa ra các điều khoản thanh toán thuận lợi hơn) trong 6 tháng 2019 nhằm thúc đẩy tăng trưởng sản lượng bán hàng. Chúng tôi cho rằng diễn biến này phù hợp với xu hướng hợp nhất thị trường trong ngành vật liệu xây dựng nói chung.

Trong 6 tháng 2019, doanh thu thuần của BMP tăng 22% YoY (đạt 2,1 nghìn tỷ đồng) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 7% YoY (210 tỷ đồng). Các kết quả này hoàn thành lần lượt 51% và 47% dự báo cả năm hiện tại của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng sẽ có khả năng điều chỉnh tăng dự báo cho doanh thu cũng như chi phí SG&A cho BMP, do đó sẽ không có thay đổi đáng để đến dự báo LN 2019 của chúng tôi được đưa ra trong báo cáo lần đầu Cổ phiếu giá trị với tiềm năng tăng trưởng lớn ngày 06/05/2019, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

Hình: KQKD 6 tháng 2019 của BMP

5

Đọc thêm : Cổ phiếu VEA

VCSC 

 

hotline