Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

SCS - Tăng trưởng sản lượng ổn định và thay đổi thuế thúc đẩy lợi nhuận

Được đăng vào

SCS - Tăng trưởng sản lượng ổn định và thay đổi thuế thúc đẩy lợi nhuận

1

• Trong 6 tháng 2019, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) đã đạt tăng trưởng doanh thu 15% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) đạt 362 tỷ đồng và tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS 21% đạt 240 tỷ đồng.

• Chúng tôi cho rằng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đến từ tăng trưởng sản lượng hàng hóa quốc tế mạnh mẽ - vốn là yếu tố dẫn dắt lợi nhuận chính của SCS - khi đã tăng 12% YoY trong 6 tháng 2019.

• Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng 2019 của SCS đã hoàn thành lần lượt 48% và 51% dự báo cả năm của chúng tôi. Dù các KQKD này phần lớn phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, thông qua quá trình đánh giá chi tiết hơn, chúng tôi có khả năng điều chỉnh tăng dự báo 2019 trong bối cảnh việc bảo trì đường băng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) nhiều khả năng không diễn ra trong năm nay (vui lòng xem thêm chi tiết trong báo cáo ĐHCĐ ACV của chúng tôi).

• Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm tích cực đến triển vọng dài hạn của SCS, khi chúng tôi dự báo công ty sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép doanh thu 19% trong giai đoạn 2018-2023, với biên LN ròng mạnh mẽ 63-75% và ROE 48-60%. Chúng tôi kỳ vọng diễn biến này đến từ (1) nhu cầu vận tải hàng hóa hàng không mạnh mẽ tại Việt Nam. (2) vị thế thị trường chỉ có 2 công ty hoạt động với rào cản tham gia ngành cao và (3) tỷ lệ chuyển đổi tiền mặt 90% do nhu cầu vốn XDCB thấp chỉ 8 triệu USD trong giai đoạn 2019-2023 và không có nợ..

Tăng trưởng sản lượng hàng hóa quốc tế chững lại trong quý 2/2019 phần nào hao mòn tăng trưởng sản lượng mạnh mẽ trong quý 1/2019. Trong 6 tháng 2019, SCS ghi nhận tăng trưởng sản lượng hàng hóa quốc tế 12% YoY so với 6,3% YoY trong năm 6 tháng 2018. Chúng tôi tin rằng mức tăng trưởng mạnh mẽ này là nhờ khách hàng mới trong quý 2/2018, bao gồm Japan Airlines và AirBridgeCargo Airlines. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến mức sơ sở cao trong quý 2/2018. Trong quý 2/2019, SCS chỉ ghi nhận tăng trưởng sản lượng hàng hóa quốc tế 8,3% YoY so với 16% YoY trong quý 1/2019.

Thuế suất hiệu dụng thấp hơn thúc đẩy lợi nhuận. Trong 6 tháng 2019, thuế TNDN hiệu dụng giảm xuống 6,3% từ mức 10,9% trong 6 tháng 2018. Như chúng tôi đã lưu ý trước đây (vui lòng xem thêm trong bản tin hàng ngày của chúng tôi ngày 23/05/2019), tỷ lệ thuế TNDN hiệu dụng được giảm phù hợp với Nghị định 2018/2013/ND-CP, tương ứng với mảng kinh doanh cảng hàng hóa quốc tế của SCS sẽ được hưởng lợi từ ưu đãi thuế khi đây là dự án khá mới. Chúng tôi tin rằng SCS sẽ được hoàn lại khoản thuế đã trả cao hơn trong giai đoạn 2014-2018 trong các quý tới.

Khoản cho vay bên liên quan là GMD đã được hoàn trả hết. Chúng tôi đánh giá diễn biến này là tích cực trong việc quản trị doanh nghiệp của SCS, bảng cân đối kế toán của công ty trong quý 2/2019 cho thấy khoản vay (103 tỷ đồng vào cuối quý 1/2019, khoảng 10% tổng tài sản của SCS) cho cổ đông lớn nhất là CTCP Gemadept (HSX: GMD) đã được hoàn trả hết trong quý 2. Trong khi cổ đông không lo ngại về khả năng thanh toán của GMD và thu nhập từ lãi phát sinh từ khoản vay cho SCS, cổ đông cho rằng đây là tín hiện tiêu cực cho quản trị doanh nghiệp của SCS khi hoạt động này không liên quan đến mảng kinh doanh cốt lõi của SCS cũng như các bên liên quan

KQKD quý 2/2019 và 6 tháng 2019 của SCS

2

Đọc thêm : Cổ phiếu PLX

VCSC 

hotline