Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PNJ - Lợi nhuận phục hồi trong tháng 6 sau khi xuống thấp trong tháng 4 và 5

Được đăng vào

PNJ - Lợi nhuận phục hồi trong tháng 6 sau khi xuống thấp trong tháng 4 và 5 

3

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố KQLN quý 2/2019 với doanh thu giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi LNST giảm 6%. Tuy nhiên, theo ước tính của chúng tôi, sau khi giảm trong tháng 4 và 5/2019 so với cùng kỳ năm ngoái do một số sự cố không lường trước trong hoạt động, LNST của PNJ đã quay lại quỹ dạo tăng trưởng trong tháng 6. Kết quả kỳ này phù hợp với dự phóng của chúng tôi và chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng LNST của PNJ sẽ còn phục hồi mạnh mẽ hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2019.

Doanh thu từ bán lẻ trang sức đạt tăng trưởng 2 chữ số trong 6 tháng đầu năm nhờ doanh số các cửa hàng hiện hữu đạt tốc độ tăng trưởng 1 chữ số, mở thêm 16 cửa hàng trang sức vàng và đóng góp của các cửa hàng mới mở năm 2018. Tăng trưởng doanh số bán lẻ trong 6 tháng 2019 chững lại đáng kể từ quý 1/2019 chủ yếu do vấn đề hết hàng tồn kho trong tháng 4-5 sau khi PNJ triển khi hệ thống ERP

Việc phục hồi trong tháng 6/2019 cho thấy PNJ đã trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Theo ước tính của chúng tôi, doanh số bán lẻ trang sức của PNJ chỉ tăng trưởng 1 chữ số trong tháng 6/2019 so với tháng 6/2018 sau khi giảm so với cùng kỳ trong giai đoạn tháng 4 – tháng 5/2019. Diễn biến này, cùng với sự tăng tốc trở lại của việc mở cửa hàng mới (8 cửa hàng vàng trong tháng 6 so với chỉ 1 trong tháng 5 và 4 cửa hàng trong tháng 4), củng cố cho kế hoạch của ban lãnh đạo rằng các vấn đề hết hàng tồn kho chủ yếu được giải quyết vào cuối tháng 5/2019.

Tốc độ mở cửa hàng trang sức vàng phù hợp với dự báo mở mới 35 cửa hàng trong năm 2019 của chúng tôi. Số lượng cửa hàng trang sức PNJ đạt 339 cửa hàng vào cuối quý 2/2019, bao gồm cửa hàng gold, 62 cửa hàng silver và 4 cửa hàng Trang sức cao cấp CAO.

Việc mở rộng mạng lưới bán lẻ đồng hồ được đẩy mạnh trong 6 tháng đầu năm 2019, tập trung vào hình thức cửa hàng đồng hồ nằm trong cửa hàng trang sức. PNJ sẽ mở thêm 7 điểm bán lẻ POS đưa tổng số điểm bán lẻ POS lên 21 cửa hàng vào cuối quý 2/2019, bao gồm các cửa hàng kiểu mẫu, cửa hàng riêng lẻ, 1 điểm bán lẻ trong trung tâm thương mai và 19 cửa hàng đồng hồ nằm trong cửa hàng trang sức (shop in shop)

Doanh thu bán buôn trong 6 tháng đầu năm 2019 giảm vì hoạt động kinh doanh này cũng bị ảnh hưởng bở sự cố liên quan đến hệ thống ERP nói trên. Doanh thu từ bán buôn, khi đóng góp 20% cho tổng doanh thu trong 6 tháng 2019 theo ước tính của chúng tôi, giảm 14% YoY trong 6 tháng 2019 (-23% YoY trong quý 2/2019).

Chi phí quản lý và bán hàng (SG&A) tăng mạnh do mở rộng mạng lưới cửa hàng và đầu tư vào chuyển đổi số. Phù hợp với dự phóng của chúng tôi. Chi phí SG&A đã tăng mạnh 29% YoY trong 6 tháng 2019, tương ứng với 44% dự phóng cả năm của chúng tôi. Diễn biến này là phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi khi chúng tôi dự báo chi phí SG&A sẽ gia tăng trong nửa cuối 2019 do lượng cửa hàng cao hơn

KQKD 6 tháng 2019 của PNJ

4

Đọc thêm : Cổ phiếu FMC 

VCSC 

hotline