Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

DHG - LNST 6 tháng 2019 đi ngang do biên LN gộp thấp hơn dù chi phí thuế giảm

Được đăng vào

DHG - LNST 6 tháng 2019 đi ngang do biên LN gộp thấp hơn dù chi phí thuế giảm

3

CTCP Dược Hậu Giang (DHG) công bố KQKD 6 tháng 2019, bao gồm doanh thu thuần đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (-5% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 310 tỷ đồng (-0,4% YoY). Doanh số các sản phẩm tự sản xuất, vốn đóng góp 99% cho LN gộp, tăng nhẹ 2% YoY trong 6 tháng 2019. Tỷ lệ tăng trưởng này thể hiện cải thiện so với tăng trưởng 1% YoY trong quý 1/2019. Tuy nhiên, biên LN gộp mảng này đã giảm 1,7 điểm % trong 6 tháng 2019 do chi phí hoạt chất đầu vào (API) cao hơn, theo DHG. Các kết quả này phần lớn phù hợp với dự báo của của chúng tôi về tăng trưởng doanh số các sản phẩm tự sản xuất 1 chữ số, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và thiếu hụt sự đa dạng hóa sản phẩm của DHG, cũng như áp lực lên biên LN do giá API gia tăng. Chúng tôi dự báo sẽ không có thay đổi đáng kể đến dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

Doanh thu các sản phẩm tự sản xuất theo cùng phương thức so sánh tăng nhẹ 3% YoY trong 6 tháng 2019. Theo DHG, bắt đầu trong năm 2019, công ty sẽ không ghi nhận doanh thu cho hàng bán đang vận chuyển trong 2 ngày cuối cùng của tháng tương tự năm 2018. Điều chỉnh cho diễn biến này, theo DHG, doanh số sản phẩm tự sản xuất tăng 3% YoY trong 6 tháng 2019, so với 2% theo cơ sở báo cáo và dự báo cả năm 2019 của chúng tôi là 6%. Chúng tôi lưu ý rằng quý 2/2018 là quý có mức cơ sở cao khi doanh số các sản phẩm tự sản xuất tăng mạnh 14% YoY.

Doanh thu mảng phân phối tăng 10% YoY trong quý 2/2019 nhưng vẫn giảm mạnh 36% YoY trong 6 tháng 2019, sau khi DHG dừng mảng kinh doanh phân phối hàng hóa bên thứ ba từ nửa cuối năm 2018. Chúng tôi lưu ý rằng trong tháng 7/2018, DHG đã bỏ trần sở hữu nước ngoài thành công. Để thực hiện điều này, công ty đã bỏ mảng kinh doanh phân phối bên thứ ba nhằm tuân thủ quy định về hoạt động của công ty nước ngoài, vốn không được hoạt động trong mảng kinh doanh này tại Việt Nam. Doanh thu mảng phân phối hiện tại của DHG chủ yếu đến từ doanh số bán các sản phẩm khuyến mãi và, ở một chừng mực thấp hơn, các sản phẩm OEM.

LN từ HĐKD giảm 7% YoY do biên LN gộp giảm và chi phí quản lý tăng mạnh. Biên LN gộp các sản phẩm tự sản xuất giảm 1,7% điểm % do giá API tăng, theo DHG cho biết. Trong khi đó, biên LN gộp mảng giao dịch giảm 5,8 điểm % YoY đạt 4,0% trong 6 tháng 2019 do biên LN thấp của các sản phẩm khuyến mãi. Ngoài biên LN gộp thấp, mức tăng 20% trong chi phí quản lý đến từ gia tăng chi phí cho CB-CNV trong năm 2019 so với mức cơ sở thấp 2018.

Chi phí thuế hạ nhiệt hỗ trợ cho lợi nhuận. Thuế suất thực tế của DHG giảm từ 14,1% trong 6 tháng 2018 còn 10,4% trong 6 tháng 2019, Chúng tôi lưu ý rằng thuế suất thực tế trong quý 2/2018 tăng do khoản chi phí thuế bất thường đến từ việc DHG chuyển một số công ty con thành chi nhánh để bỏ room FOL

KQKD 6 tháng 2019 của DHG

4

Đọc thêm : Thị trường nợ 

vcsc 

hotline