Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

FPT - Lợi nhuận tăng trưởng mạnh hơn trong quý 2/2019

Được đăng vào

FPT - Lợi nhuận tăng trưởng mạnh hơn trong quý 2/2019

5

CTCP FPT (FPT) cho biết trong 6 tháng đầu năm 2019, LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. LNST sau lợi ích CĐTS tăng trưởng mạnh hơn trong quý 2 (33%) so với quý 1 (23%) nhờ mảng Dịch vụ Viễn thông. Các mảng kinh doanh khác tiếp tục khả quan, dẫn đầu là Xuất khẩu Phần mềm và Giáo dục. KQLN 6 tháng đầu năm của FPT củng cố quan điểm lạc quan của chúng tôi đối với cổ phiếu trong khi chúng tôi cho rằng sẽ không điều chỉnh đáng kể dự báo hiện nay và chờ đợi đến khi có đánh giá toàn diện hơn.

Xuất khẩu Phần mềm: Doanh thu tăng 38%, lợi nhuận trước thuế tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái khi tất cả các thị trường đều đạt kết quả khả quan. Thị trường Nhật Bản (54% doanh thu mảng Xuất khẩu Phần mềm) đạt tăng trưởng doanh thu 26% trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong khi đó, doanh thu từ các thị trường khác như Mỹ, EU và APAC tăng mạnh lần lượt 86% (không tính Intellinet sẽ là 49%, bắt đầu quý 3/2018), 33%, và 29% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ số khách hàng mới cũng như khách hàng hiện hữu gia hạn hợp đồng với giá trị lớn hơn.

Dịch vụ Viễn thông: Doanh thu tăng 18%, lợi nhuận trước thuế tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ số thuê bao băng thông rộng đạt tốc độ tăng trưởng 2 chữ số. Doanh thu băng thông rộng tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ thuê bao mới. Trong khi đó, doanh thu từ các mảng khác (cho thuê đường truyền, voice, trung tâm dữ liệu và Pay TV) tăng mạnh 24% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ Pay TV. Dịch vụ Viễn thông đạt tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 21% trong quý 2/2019 so với 9% quý 1/2019. Chúng tôi đang thu thập thêm thông tin chi tiết từ phía ban lãnh đạo về việc kết quả quý 2 cải thiện mạnh so với quý 1.

Số sinh viên đăng ký mới tăng mạnh hỗ trợ LN mảng Giáo dục. Năm 2018, mảng Giáo dục của FPT đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng 55% về số tuyển sinh mới, lên 19.380 sinh viên. Tổng số sinh viên tính đến cuối năm 2018 đạt 36.635, tăng mạnh 48% so với cuối năm 2017. Ban lãnh đạo cho biết nhờ vậy, mảng này đã đạt tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm dù vẫn chưa công bố số liệu cụ thể.

Mảng CNTT trong nước phục hồi so với mức cơ sở thấp trong 6 tháng đầu năm 2018. Lợi nhuận trước thuế mảng này tăng mạnh 88% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tính riêng quý 2 tăng 76%.

KQLN 6 tháng đầu năm của FPT

6

Đọc thêm : Tổng hợp thị trường chứng khoán 

vcsc 

hotline