Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

MBB - Kết quả quý 2 tiếp tục khả quan

Được đăng vào

MBB - Kết quả quý 2 tiếp tục khả quan 

1

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) đã công bố kết quả hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 với lợi nhuận tổng cộng đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 52% dự báo cả năm chúng tôi đưa ra. ROA và ROE 6 tháng đầu chuẩn hóa theo năm đạt lần lượt 2,1% và 23,5%. Chúng tôi cho rằng sẽ không điều chỉnh đáng kể dự báo lợi nhuận và giá mục tiêu.

• Thu nhập lãi ròng 6 tháng đầu năm tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 73% tổng thu nhập từ hoạt động trong khi NIM đạt 4,69% (tăng 28 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái). Cho vay bán lẻ tăng tiếp lên 39,2% tổng dư nợ vào cuối quý 2/2019, từ mức 37,7% đầu năm 2019, và 34,4% cuối quý 2/2018 qua đó khiến lợi suất tài sản tăng.

• Tăng trưởng cho vay 6 tháng đầu năm 2019 đạt 11,3% so với mục tiêu cả năm là 15%. Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm đạt 13,8%. Vì MBB đã được NHNN chứng nhận tuân thủ BASEL II nên chúng tôi cho rằng nhiều khả năng ngân hàng sẽ được nới trần tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm.

• Thu nhập phí ròng, gồm ngoại hối, tăng trưởng 79,8% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ dịch vụ bảo hiểm (tăng 155% so với cùng kỳ). Thu nhập phí ròng 6 tháng đầu năm chiếm 18% tổng thu nhập từ hoạt động so với 15% cuối năm 2018.

• Tỷ lệ chi phí / thu nhập 6 tháng đầu năm 2019 đạt 37,7% so với 39,3% cùng kỳ năm ngoái, nằm ở mức thấp so với các ngân hàng chúng tôi theo dõi.

Số dư CASA tăng 4% so với quý 1, tỷ lệ CASA giảm 0,9 điểm % so với quý 1 xuống 33% vì tiền gửi có kỳ hạn tăng nhanh hơn. CASA của MBB biến động mạnh sau khi giảm khoảng 800 triệu USD trong quý 1/2019, cùng lúc với tiền gửi có kỳ hạn tăng một khoản tương đương. Chúng tôi cho rằng việc CASA tăng 140 triệu USD trong quý 2/2019 là tín hiệu ban đầu cho thấy việc thu hút CASA bán lẻ có tiến độ. Tuy nhiên, tiền gửi có kỳ hạn tăng nhanh hơn (8,4%) và khiến tỷ lệ CASA giảm 0,9 điểm %. Giấy tờ có giá cũng tăng 69,2% so với đầu năm; chúng tôi cho rằng mục đích là hỗ trợ cơ sở vốn cho việc phát triển mảng tài chính tiêu dùng.

Tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức hợp lý; tỷ lệ dự phòng dự trữ nợ xấu ở mức 98% trong quý 2/2019 so với 96% trong quý 1/2019 và 106% quý 2/2018. Chi phí dự phòng / cho vay gộp dự phóng cho cả năm trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 1,98% so với 1,62% cùng kỳ năm ngoái do tích cực xử lý nợ. Thu nhập từ thu hồi nợ xấu trong 6 tháng đầu năm tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 61% dự báo cả năm của chúng tôi.

Reuters đưa tin MBB đang dự kiến thực hiện đợt phát hành riêng lẻ tỷ lệ 7,5% trong 6 tháng cuối năm 2019 (ĐHCĐ thông qua 10%). TGĐ MBB cho biết ngân hàng sẽ nới room khối ngoại để thực hiện kế hoạch phát hành riêng lẻ nói trên.

KQLN hợp nhất quý 2/2018 của MBB

2

Môi giới chứng khoán 

vcsc 

hotline