Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

NT2 - KQKD quý 2/2019 phục hồi nhưng thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi

Được đăng vào

NT2 - KQKD quý 2/2019 phục hồi nhưng thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi

5

• CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã công bố KQKD quý 2/2019 với LNST cốt lõi tăng 30,5% YoY, dẫn dắt bởi tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm 5,4% và giá khí giảm 2,8% YoY.

• LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng 2019 đã giảm 17,9% YoY đạt 401 tỷ đồng chủ yếu là do LNST cốt lõi thấp trong quý 1/2019 (-47,6% YoY do sản lượng điện thương phẩm thấp, sản lượng điện hợp đồng giảm, giá bán trên Thị trường Phát điện Cạnh tranh thấp và giá khí tăng).

• LNST cốt lõi 6 tháng 2019 cốt lõi chỉ hoàn thành 50,6% dự báo 2019 của chúng tôi và thấp hơn kỳ vọng khi sản lượng điện thương phẩm trong quý 2/2019 không được như dự phóng của chúng tôi do vấn đề kỹ thuật tại máy nén khí của đường ống Cửu Long.

• KQKD quý 2/2019 thấp hơn dự kiến cho thấy rủi ro điều chỉnh giảm khoảng 10% dự phóng LN cốt lõi và giả định cổ tức của chúng tôi cho năm 2019, dù cần đánh giá chi tiết hơn

Sản lượng điện thương phẩm trong 6 tháng đầu năm 2019 không phục hồi do sự cố kỹ thuật máy nén khí đường ống Cửu Long. Máy nén khí không hoạt động ổn định từ cuối tháng 04/2019, dẫn đến thiếu hụt khí khoảng 2 triệu m3/ngày (khoảng 10% nhu cầu) cho khu vực Đông Nam Bộ. Vì vậy, sản lượng điện thương phẩm quý 2/2019 chỉ tăng 5,4% so với mức cơ sở thấp cùng kỳ năm ngoái (quý 2/2018, đường ống Nam Côn Sơn cũng gặp sự cố kỹ thuật), tương đương 51,7% dự báo cả năm 2019 chúng tôi đưa ra

Giá bán trên thị trường phát điện cạnh tranh tăng và giá khí giảm hỗ trợ biên lợi nhuận trên thị trường phát điện cạnh tranh của NT2 trong quý 2/2019. Trong quý 2/2019, giá khí giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giá bán trung bình tăng 0,5%, nghĩa là giá bán trên thị trường phát điện cạnh tranh của NT2 trong thời gian này tăng. Chúng tôi cho rằng lý do NT2 đạt được kết quả khả quan nói trên trên thị trường phát điện cạnh tranh là nhờ việc bãi bỏ cơ chế giá khí bao tiêu, qua đó giảm bớt lợi thế chi phí đầu vào từ các đối thủ của NT2.

Chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh giảm dự báo do việc đánh giá lại hợp đồng mua bán điện. NT2 đang trong những bước cuối của việc đánh giá lại hợp đồng mua bán điện với EVN. Ban lãnh đạo dự kiến việc đánh giá sẽ được hoàn tất trong tháng 7 hoặc 8 năm 2019.

KQLN 6 tháng đầu 2019

4

vcsc 

 

hotline