Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PPC - Giá than tăng ảnh hưởng đến kết quả quý 2/2019

Được đăng vào

PPC - Giá than tăng ảnh hưởng đến kết quả quý 2/2019

1

• CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vừa công bố KQLN quý 2/2019, theo đó LNST cốt lõi quý 2/2019 giảm 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái do (1) giá trên thị trường phát điện cạnh tranh thấp, (2) giá than trong nước tăng, (3) công ty bắt đầu sử dụng than hỗn hợp (pha trộn giữa than Anthracite nhập khẩu và than trong nước) của Vinacomin, mà theo ước tính của chúng tôi, có giá cao hơn 12% so với than trong nước.

• Kết quả quý 2/2019 kém khiến lợi nhuận cốt lõi lũy kế 6 tháng đầu năm giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái dù quý 1 đi ngang.

• LNST cốt lõi 6 tháng đầu năm 2019 thấp hơn so với dự báo của chúng tôi do (1) giá trên thị trường phát điện cạnh tranh thấp hơn so với dự kiến, (2) giá than trong nước cao hơn so với dự kiến, (3) tác động của việc sử dụng than hỗn hợp (trước đây chúng tôi đã giả định công ty chỉ sử dụng than trong nước). Như vậy, chúng tôi nhận thấy rủi ro có thể điều chỉnh giảm khoảng 10% dự báo lợi nhuận và giả định cổ tức 2019.

• LNST báo cáo 6 tháng đầu năm cũng giảm 18,4% so với mức cơ sở cao của năm 2018 (do công ty ghi nhận hoàn nhập dự phòng 205 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh - QTP) dù có 105 tỷ đồng hoàn nhập lỗ tỷ giá đã thực hiện năm 2016 (ghi nhận trong quý 1/2019).

Giá than của PPC tăng 10,3% trong quý 2/2019 do giá than trong nước tăng và ảnh hưởng từ việc sử dụng than hỗn hợp. Giá than trong quý 2/2019 vượt dự báo của chúng tôi vì giá than trong nước tăng 8,7% so với đầu năm trong khi chúng tôi giả định cả năm chỉ tăng 6,4%. Ngoài ra, trong báo cáo cập nhật gần đây nhất, chúng tôi không giả định PPC sẽ sử dụng than hỗn hợp, có chi phí cao hơn than trong nước.

Không xảy ra tình trạng thiếu hụt than giúp sản lượng điện thương phẩm phục hồi trong quý 2/2019. Trong quý 1/2019, sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt 1,1 tỷ kWh (giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái do cả Phả Lại 1 và 2 cùng gặp sự cố kỹ thuật) nhưng sang quý 2/2019, sản lượng đã tăng lên 1,5 tỷ kWh (giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái do Phả Lại 1 vẫn gặp sự cố). Vì vậy, sản lượng điện thương phẩm tính chung 6 tháng đầu năm đạt 2,6 tỷ kWh, chỉ giảm 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm vẫn hoàn tất 50,6% dự báo cả năm chúng tôi đưa ra, nên chúng tôi nhiều khả năng sẽ không điều chỉnh giả định điện thương phẩm.

KQLN 6 tháng đầu năm của PPC

5

Đọc thêm : Cổ phiếu POW

VCSC 

hotline