Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

VEA - Đề ra mục tiêu thận trọng cho năm 2019

Được đăng vào

 VEA - Đề ra mục tiêu thận trọng cho năm 2019 

2

• Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEA) tổ chức ngày 30/06/2019. Đại hội đã thông qua tất cả tờ trình bao gồm: mục tiêu 2019, cổ tức tiền mặt năm 2018 và miễn nhiệm ông Trần Ngọc Hà, thành viên HĐQT và nguyên TGĐ.

• VEA đề ra mục tiêu LNST sau lợi ích CĐTS sẽ giảm 4% trong năm 2019 xuống 6,8 nghìn tỷ đồng với lợi nhuận được chia từ công ty liên kết giảm 4%. Mục tiêu này theo chúng tôi là thận trọng.

• Công ty đề ra mục tiêu LNST công ty mẹ tăng mạnh 23% lên 6,4 nghìn tỷ đồng với EPS công ty mẹ đạt 4.818VND/cổ phiếu. TGĐ cho biết con số này còn thận trọng vì phản ánh khả năng các công ty liên kết của VEA trong lĩnh vực ô-tô/xe máy chậm trễ trong việc thông qua cổ tức. Công ty cho biết nếu không có chậm trễ, LNST 2019 của công ty mẹ có thể đạt 6,7 nghìn tỷ đồng, phù hợp với dự báo hiện nay của chúng tôi.

• Cổ đông đã thông qua cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2018 là 3.884VND/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 7%). Tuy nhiên, ban lãnh đạo cho biết vì VEA là một doanh nghiệp nhà nước nên việc trả cổ tức sẽ còn phải đợi văn bản phê duyệt chính thức từ Bộ Công Thương.

• Nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Nguyễn Tiến Vỵ được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT, thay thế ông Trần Ngọc Hà. Hiện HĐQT của VEA gồm 5 thành viên, trong đó có 4 thành viên độc lập.

• ĐHCĐ cũng thông qua đề xuất niêm yết trên sàn HSX. Chủ tịch HĐQT cho biết VEA đang tìm cách giải quyết các ý kiến loại trừ của kiểm toán và dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ niêm yết trên sàn HSX. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng mục tiêu của Chủ tịch HĐQT lạc quan hơn so với TGĐ vì TGĐ dự kiến đến cuối quý 1/2020 mới chính thức niêm yết.

Chúng tôi cho rằng mục tiêu 2019 của VEA còn thận trọng. Mục tiêu LNST sau lợi ích CĐTS 2019 của VEA thấp hơn 12% so với dự báo của chúng tôi do ban lãnh đạo giả định lợi nhuận được chia từ công ty liên kết thấp hơn. Ban lãnh đạo cho biết mục tiêu nói trên phản ánh kịch bản xấu nhất có thể xảy ra trong năm 2019. Chúng tôi cho rằng VEA sẽ vượt mục tiêu vì (1) lợi nhuận được chia từ công ty liên kết trong quý 1/2019 đã tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái; (2) trên thị trường xe du lịch, Honda, Toyota và Ford đều đạt tăng trưởng mạnh về sản lượng bán ra trong 5 tháng đầu năm 2019; và (3) sản lượng xe máy bán ra của Hoda tăng trở lại trong tháng 4 và 5/2019 (tính chung 5 tháng đầu năm 2019 tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái) sau khi giảm 1,5% trong quý 1/2019 so với cùng kỳ năm ngoái.

Đọc thêm : Cổ phiếu QNS

VCSC 

hotline