Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

SSI - Danh mục tự doanh nhiều khả năng sẽ hỗ trợ cho tình hình kinh doanh khó khăn

Được đăng vào

SSI  - Danh mục tự doanh nhiều khả năng sẽ hỗ trợ cho tình hình kinh doanh khó khăn 

1

• Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 7,2% còn 29.800 cho CTCP Chứng khoán SSI (SSI) với tổng mức dự phóng 22,3% chủ yếu do mức giảm 7,6% trong giá cổ phiếu kể từ khi có quy định về bỏ mức sàn phí môi giới ngày 15/02/2019, ngoài các thông tin kém tích cực chung về mức giảm trong giá trị giao dịch trung bình 26,1% trong 6 tháng 2019 so với 6 tháng 2018.

• Giá mục tiêu của chúng tôi không bị ảnh hưởng từ điều chỉnh lợi nhuận, nhưng đến từ thay đổi phương pháp định giá bô phận ngân quỹ. Dự báo EPS của chúng tôi cho các năm 2019/2020/2021 that đổi lần lượt 0,4%/-0,2%/0,2% so với báo cáo gần nhất.

• Giá cổ phiếu của SSI đã có diễn biến kém hơn diễn biến của VN-Index trong 6 tháng 2019, giảm -10,3% so với -0,8% của VN-Index, và trong khi giá cổ phiếu hiện đang khá rẻ với giá trị cơ bản, chúng tôi hiện chưa nhận thấy yếu tố hỗ trợ trong ngắn hạn khi chỉ báo chính về nguồn vốn khối ngoại đầu tư vào 3 sàn giao dịch lớn nhất trong 6 tháng 2019 chỉ đạt 196,9 triệu USD (sau khi loại bỏ giao dịch mua cổ phiếu thứ cấp VIC của SK Global).

Chúng tôi không điều chỉnh giảm dự báo thị phần của SSI và giả định đối với TTCK nói chung dù kết quả quý 1/2019 còn thấp. Vì triển vọng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam không bị ảnh hưởng bất chấp căng thẳng thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc và chúng tôi dự báo các cổ phiếu chúng tôi theo dõi nhìn chung sẽ đạt tăng trưởng EPS 13,1% trong năm 2018, chúng tôi không điều chỉnh các giả định cơ bản làm cơ sở để dự báo cho nhóm môi giới chứng khoán. Chúng tôi đưa ra quyết định nói trên dù thị phần của SSI trên ba sàn giao dịch giảm từ 17,9% trong quý 1/2018 xuống 13,8% trong quý 1/2019

Giá trị tài sản nắm giữ đến khi đáo hạn (HTM) cao, chiếm đến 56,5% tổng tài sản trong quý 1/2019 sẽ hỗ trợ thu nhập lãi trong quý 2/2019, qua đó giúp SSI đạt mục tiêu cả năm. Thu nhập lãi từ tài sản nắm giữ đến khi đáo hạn trong quý 1/2019 tăng 46,6% so với quý 1/2018 và 23,7% so với quý 4/2018 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao nếu doanh thu các mảng môi giới và cho vay ký quỹ tiếp tục thấp trong những quý tới.

Việc bãi bỏ mức sàn phí hoa hồng trong tháng 02/2019 ảnh hưởng đến tâm lý thị trường đối với mảng môi giới chứng khoán. SSI khẳng định tại ĐHCĐ 2019 rằng sẽ không tham gia cạnh tranh về phí hoa hồng. Chúng tôi sẽ phải chờ đợi đến khi có kết quả quý 2 để xem xét công ty có giữ đúng lời hứa không nhưng tỷ lệ hoa hồng trong quý 1/2019 là 21 điểm cơ bản, đi ngang so với mức 20 điểm cơ bản quý 1/2018.

Daiwa không tăng cổ phần tại SSI trong 6 tháng đầu năm và hoạt động M&A trên thị trường này nhiều khả năng sẽ trầm lắng trong năm 2019. Hiện cổ phần của Daiwa tại SSI là 20% và dường như Daiwa có ảnh hưởng đáng kể tại SSI với một thành viên đại diện trong HĐQT. Tuy nhiên, việc Daiwa không hề tăng cổ phần trong 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy Daiwa hài lòng với tình hình hiện tại. Trong khi đó, việc tham gia của các cổ đông nước ngoài như CLSA (như Financial Times ngày 12/08/2019 dự báo) khó có thể xảy ra trong năm 2019 trong bối cảnh giao dịch trầm lắng như hiện nay

Đọc thêm : Cổ phiếu STK 

VCSC 

hotline