Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

GTN - Đưa ra kế hoạch hoạt động kinh doanh tham vọng

Được đăng vào

GTN - Đưa ra kế hoạch hoạt động kinh doanh tham vọng 

3

• Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP GTNfoods (GTN) ngày 28/06/2019. Các tờ trình thay đổi thành viên HĐQT và cơ hội hợp tác với Vinamilk là các nội dung được cổ đông chú ý nhiều nhất.

• Ban lãnh đạo đề ra mục tiêu LNST sau lợi ích CĐTS 2019 đạt 90 tỷ đồng so với kết quả năm 2018 là 8 tỷ đồng. Mục tiêu này được đưa ra dựa trên kế hoạch tăng trưởng 10% của cả doanh thu của Mộc Châu Milk (MCM) và doanh thu xuất khẩu chè của Vinatea và kế hoạch ghi nhận lợi nhuận bất thường từ thanh lý tài sản.

• 10 ngày trước khi diễn ra ĐHCĐ, Invest Tây Đại Dương, một cổ đông trong nước với cổ phần 28%, đề xuất miễn nhiệm ông Pan Mun Kit (thành viên Ban Kiểm soát), ông Michael Louis Rosen (thành viên HĐQT độc lập và nguyên TGĐ của GTN) và bà Chew Mei Ying (thành viên HĐQT độc lập). Các đề xuất nói trên đã được cổ đông tham dự thông qua với tỷ lệ 55,5%.

• Cổ đông đã thông qua bổ nhiệm ông Lê Chí Nam (TGĐ một công ty tư vấn trong nước) và bà Văn Thị Hằng (Giám đốc phê duyệt cấp 3 tại Ngân hàng Quân đội) làm thành viên HĐQT độc lập. Hiện HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên điều hành và 2 thành viên độc lập.

• Bà Bùi Thị Xuân (nhân viên GTN) và bà Nguyễn Thị Thái (kế toán trưởng Invest Tây Đại Dương) cũng được đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát.

• Ban lãnh đạo GTN và đại diện của Vinamilk (cổ phần 40,7%) cho biết các bên vẫn chưa chính thức bàn bạc việc hợp tác nhưng dự kiến sẽ thực hiện điều này trong thời gian tới.

Chúng tôi cho rằng mục tiêu GTN đề ra cho năm 2019 là khá tham vọng. GTN đề ra mục tiêu doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 2019 lần lượt cao hơn 14% và gấp 2,6 lần dự báo của chúng tôi vì ban lãnh đạo lạc quan hơn chúng tôi về các hoạt động cốt lõi của GTN, đồng thời, chúng tôi vẫn chưa phản ánh các khoản lợi nhuận bất thường có thể có từ thanh lý tài sản vào dự phóng của mình. Theo quan điểm của chúng tôi, sẽ là rất khó khăn để GTN có thể đạt được mục tiêu nói trên vì khả năng cạnh tranh của MCM đang sụt giảm. Trong quý 1/2019, doanh thu từ sữa của MCM giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu từ thị trường sữa trong nước của VNM tăng 10% và doanh thu từ sữa đậu nành của QNS tăng 21%.

Ông Rosen và bà Chew phản đối việc bị bãi nhiệm khỏi HĐQT. Ông Pan Mun Kit và bà Chew là đại diện của TAEL Partners, trước đây từng là cổ đông lớn của GTN với cổ phần 22% trước khi TAEL Partners thoái toàn bộ vốn tại công ty trong tháng 06/2019. Tại ĐHCĐ, bà Chew phát biểu rằng, tuy bà là đại diện cho lợi ích của cổ đông thiểu số, với kinh nghiệm tại các tập đoàn quốc tế, bà sẽ có thể giúp GTN tiếp tục cải thiện các mặt liên quan đến hoạt động cũng như chuẩn mực trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ông Rosen cũng phát biểu rằng GTN đã không khai thác được toàn bộ tiềm lực của các công ty mình mua lại vì ban lãnh đạo đã không nghe theo tư vấn của các chuyên gia nước ngoài và thành viên HĐQT.

 

hotline