Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

BVH - Đợt phát hành riêng lẻ sẽ giúp tăng vốn và giảm sở hữu nhà nước

Được đăng vào

BVH  - Đợt phát hành riêng lẻ sẽ giúp tăng vốn và giảm sở hữu nhà nước

4

• Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) tổ chức ngày 29/06/2019 tại Hà Nội.

• Cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 41,4 triệu cổ phiếu, tương đương 5,91% lượng cổ phiếu lưu hành. Nếu giá thị trường trung bình 30 ngày giữ tại mức hiện tại 78.993VND/cổ phiếu, chúng tôi ước tính công ty sẽ huy động được ít nhất 3,27 nghìn tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến sẽ được hoàn tất trong năm 2019 hoặc 2020 và cần sự phê duyệt của UBCKNN. Đợt phát hành này sẽ giúp làm giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước từ 72% xuống 68%.

• Đợt phát hành riêng lẻ nếu thành công cùng đợt thoái vốn 3,2% cổ phần của SCIC sẽ giúp công ty tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng về việc đưa tỷ lệ sở hữu nhà nước xuống 65% vào năm 2020.

• Cổ đông đã thông qua mục tiêu 2019 do BVH đề ra như sau: doanh thu hợp nhất đạt 43,6 nghìn tỷ đồng, LNST đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 4,2% và 7,9%. Chúng tôi xin lưu ý rằng định nghĩa tổng doanh thu của BVH bao gồm cả thu nhập từ đầu tư.

• Mặc dù BVH thường đưa ra mục tiêu thận trọng, mục tiêu nói trên vẫn thấp hơn so với dự báo chúng tôi đã đưa ra trong báo cáo ngày 10/05/2019. Chúng tôi hiện dự báo tổng doanh thu và LNST sẽ đạt tăng trưởng lần lượt 14,7% và 61,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu công ty đề ra dựa trên giả định tỷ lệ chiết khấu khi tính dự phòng 2019 thấp hơn 11 điểm cơ bản so với ước tính của chúng tôi. Chi phí dự phòng và lợi nhuận chịu ảnh hưởng rất lớn bởi tỷ lệ chiết khấu.

• 3 thành viên đã rời HĐQT và một thành viên đã rời Ban Kiểm soát. Trong đó, 2 thành viên đại diện Sumitomo Life đã rời HĐQT được thay thế bởi 2 thành viên khác cũng đến từ Sumitomo Life. Đồng thời, vị trí trống ở Ban Kiểm soát cũng bầu chọn được người thay thế.

• Cổ đông thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt 1.000VND/cổ phiếu năm 2018 và năm 2019. Trong khi đó, chúng tôi dự báo công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt 1.000VND/cổ phiếu cho năm 2018 và 1.250VND/cổ phiếu cho năm 2019.

Thông qua đợt phát hành riêng lẻ, tương đương 5,9% cổ phiếu lưu hành. Đợt phát hành riêng lẻ này sẽ cho phép dưới 100 nhà đầu tư tham gia và thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm. Mức giá tối thiểu bằng mức giá cao hơn giữa i) trung bình giá thị trường 30 ngày trước đợt phát hành riêng lẻ (giá trung bình 30 ngày hiện nay là 78.993VND/cổ phiếu) và ii) 3 lần giá trị sổ sách của công ty vào cuối năm 2018, nghĩa là 66.195VND/cổ phiếu. Chúng tôi cho rằng Sumitomo Life có thể sẽ tham gia vào đợt phát hành này, ít nhất để duy trì sở hữu tại mức 17,5%.

Tiến độ giảm cổ phần nhà nước từ 72% xuống 65% vào năm 2020 theo đúng kế hoạch. Hiện Bộ Tài chính sở hữu 68,8% cổ phần trong khi SCIC nắm 3,2%. Giả định số tiền thu về từ đợt phát hành riêng lẻ như dự báo và SCIC thoái vốn theo đúng kế hoạch, cổ phần nhà nước sẽ giảm còn 64,2%. Tuy nhiên, vì Chính phủ có dự định duy trì cổ phần không dưới 65% cho đến năm 2020, điều này cho thấy nhiều khả năng SCIC chỉ chuyển nhượng một phần cổ phần của mình. Công ty cho biết có thể xem xét đề nghị Chính phủ giảm cổ phần xuống 51% sau năm 2020 nếu cần huy động thêm vốn trong tương lai.

Mục tiêu đề ra còn thận trọng so với dự báo của chúng tôi, với giả định tỷ lệ chiết khấu giảm. Trong báo cáo cập nhật gần đây nhất, chúng tôi ước tính tỷ lệ chiết khấu để tính dự phòng toán học năm 2019 sẽ là 3,56%. Giả định của công ty là 3,45% thấp hơn 11 điểm cơ bản so với ước tính nói trên của chúng tôi. Vì vậy, công ty hiện đề ra mục tiêu chi phí dự phòng toán học cao hơn và LNST thấp hơn so với chúng tôi dự báo.

Quyết tâm giữ vững vị trí số một về bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Công ty một lần nữa khẳng định quyết tâm thống lĩnh thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ Việt Nam. Cụ thể, công ty dự kiến sẽ tiếp tục dẫn đầu về phí bảo hiểm ở cả 2 thị trường. Trong khi chúng tôi tin tưởng BVH sẽ giữ vững được vị trí thống lĩnh thị trường, việc chú trọng vào thị phần có thể đặt ra một số rủi ro vì khuyến khích công ty đẩy mạnh bảo lãnh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng doanh số, qua đó gây áp lực gia tăng tỷ lệ tổn thất, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời trong tương lai.

Mục tiêu của BVH (hợp nhất)

5

Đọc thêm: Cổ phiếu PVI 

VCSC 

hotline