Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC ) Đang trong quá trình xin phép mở rộng KCN

Được đăng vào

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC ) Đang trong quá trình xin phép mở rộng KCN

Vẫn trong quá trình xin giấy phép NTC3

KQKD 3Q19 suy giảm do lợi tức tiền gửi giảm

KQKD 3Q19 của NTC đã ghi nhận mức doanh thu 53.8 tỷ đồng (+55% yoy), nhưng LNTT chỉ đạt 45.4 tỷ đồng (-19.6% yoy). Trong đó, lợi nhuận tài chính 3Q19 chỉ đạt 6.3 tỷ đồng (-49.8% yoy). Chúng tôi cho rằng có ba lý do khiến có sự đột biến về doanh thu trong quý 3: (i). Các hợp đồng hạch toán một lần phần cho toàn bộ các năm thuê còn lại từ khu công nghiệp (KCN) NTC 2, chúng tôi ước tính khoảng 21 tỷ đồng (chiếm 39% tổng doanh thu 3Q19), (ii) Lợi nhuận tài chính giảm mạnh do trong giai đoạn 3Q18 – 3Q19, NTC đã trả VND 320bn cho cổ tức, tương ứng với 20,000 đồng/cp. Chúng tôi cho rằng việc trả cổ tức cao trong 4 quý qua đã làm giảm lượng tiền gửi ngân hàng cho tới 3Q20 chỉ còn 1,014 tỷ đồng (so với 1,299 tỷ đồng vào 4Q18), khiến lãi từ tiền gửi ngân hàng còn khoảng 12 tỷ đồng, (iii) Không ghi nhận khoản cổ tức được chia từ công ty con.

Dự án KCN NTC3 được sự đồng thuận từ Sở Tài Nguyên Bình Dương

KCN Nam Tân Uyên 3 (KCN NTC3) là dự án thứ 3 về KCN của Nam Tân Uyên, được triển khai từ 2016 với tổng diện tích 345ha. Hiện tại, NTC đã được sự đồng thuận từ sở Tài Nguyên – Môi trường của tỉnh Bình Dương về việc triển khai KCN NTC3. Với việc các yếu tố về đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất đã được thông qua, trong năm 2019f tỉnh ủy sẽ chính thức cho phép NTC triển khai dự án KCN NTC3. Từ 2Q20, NTC có thể hoàn tất mọi thủ tục đấu thầu và triển khai xây dựng, bắt đầu cho thuê từ 4Q20.

Hiện tại, chúng tôi đã cập nhập các mức phí cơ bản cho dự án NTC 3, bao gồm: (i) Phí chuyển mục đích sử dụng đất – 4 tỷ đồng /ha/thương phẩm, (ii) Tiền đền bù đất cho PHR, giá 2.5 tỷ đồng/ha, (iii) Tổng chi phí chiết khấu của NTC ước tính 180 tỷ đồng. Dựa trên các thông tin trên, chúng tôi dự phóng tổng chi phí xây dựng KCN NTC 3 là 5,113 tỷ đồng, với giá thuê ước tính đạt USD 90-100/m2. Diện tích thương phẩm sẽ tương ứng 241ha (70%/tổng diện tích), trong đó, diện tích đất cho KCN là 213ha (61%/tổng diện tích), diện tích triển khai khu dân cư (KDC) là 10.4ha (3%/tổng diện tích), nhà xưởng và đất dịch vụ là 15.7ha (4.6%/tổng diện tích).

Với tình trạng thiếu hụt nguồn cung đất KCN ở Bình Dương, cụ thể là diện tích lấp đầy KCN toàn tỉnh đã ở mức 88%, dự án NTC3 khi hoàn thành vào cuối 3Q20 sẽ có thể lấp đầy chỉ sau năm năm, từ 4Q20 đến 4Q25. Với giá cho thuê đất KCN ước tính đạt USD 90-100/m2, giá thuê đất dịch vụ trung bình là USD 150/m2, giá thuê nhà xưởng là USD 3.5/m2, chúng tôi dự phóng tổng NPV của dự án đạt 944 tỷ đồng, với mức biên LNG 44%.

Kế hoạch cổ tức 2019 và KQKD 4Q19

Hiện tại, chưa có thông tin về cổ tức của NTC3 sẽ chi trả cho năm 2019, chúng tôi cho rằng mức cổ tức vẫn giữ ở mức cổ tức thông báo ở đại hội cổ đông là 5,000 đồng/cổ phiếu (Lợi tức 3.3%). Ngoài ra, kế hoạch bàn giao 20ha đất thương phẩm là không thể thực hiện do công ty triển khai dự án NTC 3 trongnăm 2019. Theo ban lãnh đạo, quý 4 NTC sẽ ghi nhận một phần doanh thu từ 3.7ha diện tích đất thương mại của khu NTC 1&2, với giá thuê đất thương mại dự kiến USD 190/m2 của 1.3ha ở khu NTC2 và USD 120/m2 cho 2.4ha ở khu NTC1.

Chúng tôi dự phóng nếu loại khoản doanh thu VND 363.6bn từ KDC Khánh Bình, doanh thu và lợi nhuận cốt lõi lần lượt là VND 168.7bn và VND 160bn. Năm 2019f, chúng tôi dự phóng tổng doanh thu sẽ giảm còn VND 189bn (+12% yoy), NPAT đạt VND 206bn (+28% yoy) nếu so sánh các hoạt động kinh doanh cốt lõi của NTC.

2

Đọc thêm : Cổ phiếu ACV 

Mira asset 

hotline