Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

POW_Cập nhật kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019

Được đăng vào

POW_Cập nhật kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019

Quan điểm đầu tư . POW ngoài việc là một trong số nhưng doanh nghiệp phát điện lớn nhất cả nước, công ty còn có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí. Chúng tôi đánh giá mức giá hợp lý cho POW theo phương pháp so sánh là 14.850 đ/cp, cao hơn 16,4% so với mức giá đóng cửa ngày 16/09/2019 là 12.750 đ/cp.

Tổng quan doanh nghiệp.  POW được thành lập bởi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) năm 2007, công ty chuyển đổi thành hình thức công ty cổ phần vào năm 2018 thông qua IPO 468.374.320 cổ phần (tương ứng 20% vốn điều lệ). Tỷ lệ sở hữu của PVN sau IPO ở mức 79,94%, do đó POW vẫn là công ty con của PVN

POW có vai trò là doanh nghiệp phát điện lớn thứ 03 Việt Nam, sau Genco 1 và Genco 3 (MCK: PGV) tuy nhiên POW lại có vai trò rất quan trọng trong kế hoạch phát triển nguồn điện khí của của Việt Nam bởi mối liên kết giữa POW và PVN. POW hiện sở hữu 09 nhà máy điện, trong đó 08 nhà máy dưới hình thức công ty con và 01 nhà máy sở hữu thông qua công ty liên kết. Tổng công suất thiết kế của các nhà máy này đạt 4.208 MW, chiếm 9,4% tổng công suất phát điện của Việt Nam. Cụ thể như sau:

1

Kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 và triển vọng

Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu PV Power đạt 18.317 tỷ đồng, tăng 2,8% so với nửa đầu năm ngoái. Nhờ chi phí giá vốn và chi phí các loại giảm sút, nên lợi nhuận trước thuế đạt 1,871 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 28,4% so với nửa đầu năm ngoái, vượt 112% so với chỉ tiêu 800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.525 tỷ đồng. Năm 2019, POW đặt chỉ tiêu tổng sản lượng điện 21,6 tỷ kWh; Tổng doanh thu 32.770 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 2.275,2 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức (bằng cổ phiếu) ở mức 6%. Như vậy sau 06 tháng đầu năm, POW đã hoàn thành 57,2% kế hoạch doanh thu và 74% kế hoạch LNST.

Tình hình tài chính công ty cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi công ty đã thực hiện thanh toán hơn 1.000 tỷ đồng nợ gốc, giúp tổng nợ vay của công ty giảm xuống mức 18.000 tỷ đồng, chiếm 31% tổng tài sản.

Định giá

Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh để định giá POW, bao gồm các phương pháp: P/E tỷ trọng 20%, P/B tỷ trọng 30% và EV/EBITDA tỷ trọng 50%. Các doanh nghiệp được chọn để so sánh với POW là PPC và NT2, theo đó giá POW sẽ ở mức 14.850 đ/cp.

2

Định giá

Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh để định giá POW, các doanh nghiệp được so sánh là PPC và NT2 do các công ty khác trong ngành chúng tôi đánh giá không có sự tương đồng so với POW. Các phương pháp được sử dụng là P/E, P/B và EV/ EBITDA, theo đó các chỉ số trung bình như sau:

 P/E bình quân: 9,39

 P/B bình quân: 1,59

 EV/ EBITDA bình quân: 6,93

3

Đọc thêm: Tổng hợp cổ phiếu POW 

Mira asset 

hotline