Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PLX_Cập nhật kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019

Được đăng vào

PLX_Cập nhật kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019

Lợi nhuận tăng trưởng dù giá xăng biến động

Quan điểm đầu tư.  PLX là doanh nghiệp có vị thế dẫn đầu ngành kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam. Công ty đang có ưu thế vượt trội so với các doanh nghiệp cùng ngành, thể hiện ở mức doanh thu hàng năm. Chúng tôi khuyến nghị MUA với PLX với mức giá mục tiêu là 73.300 đ/cp, cao hơn 19,2% so với mức giá hiện nay.

Tổng quan doanh nghiệp .  Petrolimex là một trong số 10 tập đoàn kinh tế Nhà nước. Hoạt động chính của PLX là kinh doanh xăng, dầu chiếm hơn 70% tổng doanh thu năm 2018 của công ty. PLX vẫn đang phải nhập khẩu phần lớn lượng xăng, dầu kinh doanh hàng năm. Hiện nay công ty có vốn điều lệ ở mức 12.393 tỷ đồng, sở hữu Nhà nước tại PLX hiện nay là 83,8%. PLX có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước về mức 51% trong năm 2019 – 2020. 

Thông tin quan trọng của doanh nghiệp .  Hiện là doanh nghiệp đầu ngành với thị phần hơn 50%, PLX đang sở hữu mạng lưới bán lẻ xăng dầu với gần 6.000 cửa hàng, trong đó hơn 2.500 cửa hàng do công ty sở hữu và vận hành. Doanh thu PLX trong 12 tháng gần nhất gấp hơn 3 lần so với doanh nghiệp đứng vị trí thứ 2 là OIL.

Diễn biến giá xăng, dầu có ảnh hưởng đến lạm phát mục tiêu, do đó việc điều hành giá các sản phẩm xăng, dầu trong thời gian qua luôn gắn liền với mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ. Từ 2017 trở đi, giá xăng dầu thế giới hồi phục nhanh, trong khi chính phủ với mục tiêu kiểm soát lạm phát đã kiềm mức tăng của giá bán lẻ trong nước, kéo theo phần lợi nhuận của PLX và các doanh nghiêp kinh doanh khác bị giảm sút.

Kết quả kinh doanh nửa đầu 2019 và triển vọng . Kết thúc năm 2018, PLX đạt 191.932 tỷ đồng doanh thu và 3.650 tỷ đồng LNST, tăng trưởng lần lượt 24,8% về doanh thu và 7% về LNST. Nguyên nhân chính cho việc tăng trưởng doanh thu là do giá xăng thế giới bình quân tăng 14,3% so với 2017. Năm 2019, Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 195.000 tỷ đồng, tăng 2% so với năm ngoái. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 5.250 tỷ đồng, tăng 3%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 91.695 tỷ đồng, giảm 5,1% so với nửa đầu năm ngoái. Tuy nhiên chi phí giá vốn giảm, chi phí tài chính giảm nhờ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá, nên Petrolimex báo lãi trước thuế 3.060 tỷ đồng, hoàn thành 58,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.545 tỷ đồng, tăng 11% so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái

Định giá . Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh để định giá PLX, các chỉ tiêu so sánh bao gồm P/E, P/B và P/S. Căn cứ số liệu Bloomberg, các công ty cùng ngành trong khu vực có mức trung bình như sau: (1) P/E bình quân 11,6 lần; (2) P/B bình quân 1,3 lần và (3) P/S bình quân 1,6 lần. Kết quả giá trị hợp lý 1 cp PLX ở mức 73.300 đồng.

4

Kết quả kinh doanh nửa đầu 2019 và triển vọng

Kết thúc năm 2018, PLX đạt 191.932 tỷ đồng doanh thu và 3.650 tỷ đồng LNST, tăng trưởng lần lượt 24,8% về doanh thu và 7% về LNST. Nguyên nhân chính cho việc tăng trưởng doanh thu là do giá xăng thế giới bình quân tăng 14,3% so với 2017. Năm 2019, Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 195.000 tỷ đồng, tăng 2% so với năm ngoái. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 5.250 tỷ đồng, tăng 3%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 91.695 tỷ đồng, giảm 5,1% so với nửa đầu năm ngoái. Tuy nhiên chi phí giá vốn giảm, chi phí tài chính giảm nhờ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá, nên Petrolimex báo lãi trước thuế 3.060 tỷ đồng, hoàn thành 58,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.545 tỷ đồng, tăng 11% so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái.

Tổng hàng tồn kho đến 30/6/2019 là 10.887 tỷ đồng, tăng 592 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 121 tỷ đồng. Trong đó tồn kho hàng hóa 9.361 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 2 Petrolimex còn có 2.891 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra còn có 1.185 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 2.840 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, và số cổ phiếu quỹ trị giá 1.230 tỷ đồng.

Ngày 2/8/2019 Petrolimex thông báo đã hoàn tất bán ra bớt 20 triệu cổ phiếu quỹ, giảm lượng cổ phiếu quỹ sở hữu xuống còn hơn 103 triệu cổ phiếu. Giá bán bình quân 64.370 đồng/cổ phiếu, trong khi giá vốn ghi nhận là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Định giá Giá PLX .  vẫn đang ở vùng thấp so với kỳ vọng của thị trường Từ khi niêm yết đến nay, PLX luôn được thị trường đánh giá cao, thể hiện ở mức P/E của cổ phiếu này luôn trên mức 15 lần và P/B trên 3 lần. Mức trung P/E trung bình đạt 19,15 lần, P/B trung bình đạt 3,6 lần. Với mức giá hiện nay, P/E và P/B của PLX tương ứng ở mức 19,12 lần và 3,39 lần, đang thấp hơn mức trung bình từ khi niêm yết, cho thấy PLX vẫn chưa được thị trường định giá cao.

5

So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành hiện đang niêm yết tại các thị trường mới nổi trong khu vực, mức P/E và P/B của PLX hiện đang cao hơn mức trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành, hiện đang có mức P/E là 11,6 và P/B là 1,3 lần. Tuy nhiên PLX tỏ ra vượt trội với mức P/S là 0,4 lần, thấp hơn rất nhiều so mức bình quân của khu vực là 1,6 lần, chúng tôi cho rằng thế mạnh về doanh số là điểm hấp dẫn trong định giá PLX

Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh để định giá PLX, các chỉ tiêu so sánh bao gồm P/E, P/B và P/S. Căn cứ số liệu Bloomberg, các chỉ tiêu trên của ngành lần lượt như sau:

 P/E bình quân: 11,6 lần

 P/B bình quân: 1,3 lần

 P/S: 1,6 lần.

6

Đọc thêm : Cổ phiếu PVT 

Mira asset 

 

hotline