Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

KBC - Cập nhật kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019

Được đăng vào

KBC - Cập nhật kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019

Quan điểm đầu tư .  Với triển vọng từ dòng vốn FDI, chúng tôi đánh giá Tích cực cho KBC với giá mục tiêu trong 12 tháng tới là 17.200 đồng/cp tăng 11,3% so với mức giá hiện tại.

Tổng quan doanh nghiệp.  Trong quá trình hình thành và phát triển, việc tạo lập quỹ đất là tài sản quan trọng nhất để đảm bảo mục tiêu phát triển cho doanh nghiệp. Quỹ đất hiện nay của KBC đang quản lý là 5.188 ha cho phát triển KCN, chiếm gần 5,5% tổng số diện tích đất KCN của cả nước và 1.058,6 ha cho phát triển KĐT, dân cư. Trong đó, hơn 3.100 ha thuộc sở hữu trực tiếp của KBC và công ty con. KBC đang tiến hành mở rộng quỹ đất tại Hải Dương và Hà Nội.

Tình hình kinh doanh năm 2018 và triển vọng 2019 . Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HSX: KBC) công bố kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh thu đạt 2.506 tỷ đồng (+99% YoY) và LNST thuộc về Công ty mẹ đạt 747 tỷ đồng (+28% YoY). Lợi nhuận sẽ tăng khoảng 140% YoY nếu loại trừ lợi nhuận bất thường từ chuyển nhượng khách sạn Hoa Sen vào năm 2017. Hoạt động cho thuê tăng trưởng đáng kể khi công ty cho thuê 110,5 ha (+131% YoY). KCN Quế Võ 2 đóng góp 48% diện tích cho thuê trong năm, với 53 ha (+1033% YoY).

KCN Tràng Duệ 2 cho thuê 26 ha (+53% YoY) Năm 2019, KBC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 3.900 tỷ đồng (+45% YoY), lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.036 tỷ đồng (+40% YoY). Cơ sở để thực hiện kế hoạch 2019 của KBC từ một số quỹ đất như sau: KCN Tân Phú Trung, KCN Quang Châu sẽ tập trung phần lớn doanh thu KBC và KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh bắt đầu cho thuê từ Q3/2019. Ngoài ra KBC còn có khả năng sẽ ghi nhận doanh thu khoảng 700 – 1.000 tỷ đồng từ dự án Khu đô thị Phúc Ninh – Bắc Ninh.

Kết thúc 06 tháng đầu năm 2019, KBC ghi nhận lợi nhuận rất ấn tượng với doanh thu đạt 1.569 tỷ đồng, tăng trưởng 66% so với cùng kỳ, LNST hợp nhất đạt 512 tỷ đồng, tăng trưởng 76% so với cùng kỳ.

Với kết quả trên, KBC đã hoàn thành 41% chỉ tiêu doanh thu và 49,5% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Trong tháng 7, KBC đã chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền 5%/cp (500đ), đây cũng là lần đầu tiên từ 2010 KBC thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Rủi ro trong mô hình hoạt động của KBC . KBC là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình tập đoàn với tổng cộng 07 công ty con và công ty liên kết. KBC phát sinh rất nhiều nghiệp vụ cho vay, hợp tác kinh doanh với các công ty này, trong đó chúng tôi lưu ý các nghiệp vụ lớn và có tính chất quan trọng như sau:

- Cho công ty con là công ty TNHH MTV Tràng Cát vay nợ nhưng không thanh toán lãi do dự án Khu công nghiệp và đô thị Tràng Cát (Hải Phòng) vẫn chưa triển khai, đến đầu năm 2019, giá trị khoản lãi phải thu này tổng cộng hơn 2.600 tỷ đồng đã được KBC chuyển thành vốn góp thông qua việc tăng vốn cho công ty con.

- Thế chấp toàn bộ 3.505 tỷ đồng giá trị KCN Tràng Cát tại PVCOMBANK để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho các công ty con và công ty liên kết như: SGT, CTCP Xây dựng Sài Gòn, CTCP Đầu tư Sài Gòn, CTCP KCN Sài Gòn – Cần Thơ, Công ty QLQ Đầu tư SGI, CTCP Chứng khoán NAVI, CTCP Chứng khoán Châu Á.

- Ngày 09/01/2019, KBC đã thực hiện tăng vốn cho công ty TNHH KCN Tràng Cát từ 1.500 tỷ lên 4.100 tỷ đồng từ việc vốn hóa khoản nợ 2.600 tỷ đồng.

Định giá.  Với mức giá 14.450 KBC đang giao dịch ở mức P/E và P/B 2019 lần lượt là 7 lần và 0,77 lần. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý KBC ở mức 17.200 đồng/cp

1

Cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019

Kết thúc 06 tháng đầu năm 2019, KBC ghi nhận lợi nhuận rất ấn tượng với doanh thu đạt 1.569 tỷ đồng, tăng trưởng 66% so với cùng kỳ, LNST hợp nhất đạt 512 tỷ đồng, tăng trưởng 76% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính cho kết quả khả quan trên là do hoạt động kinh doanh lõi của KBC là cho thuê đất khu công nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, trong kỳ doanh thu từ cho thuê đất KCN đạt 1.351,67 tỷ đồng, tăng trưởng 64% so với nửa đầu năm 2018.

Doanh thu trong nửa đầu năm chủ yếu đến từ việc công ty cho thuê đất tại Khu công nghiệp Quang Châu (khoảng 30 ha), Tân Phú Trung (20 ha), Tràng Duệ và Khu công nghiệp Quế Võ. Trong 06 tháng cuối năm, nhiều khả năng KBC sẽ tiếp tục bán 117 ha đất KCN từ KCN Quang Châu (30 ha), Tràng Duệ và Quế Võ, ngoài ra KBC có thể sẽ hạch toán khoản 700 – 1.000 tỷ doanh thu từ dự án ha đất khu đô thị Phúc Ninh – Bắc Ninh.

Tình hình tài chính công ty cũng cải thiện, đến cuối tháng 6, KBC đã giảm nợ xuống còn 1.411 tỷ đồng, giảm hơn 850 tỷ đồng so với đầu năm. Chúng tôi đánh giá khả năng cao KBC sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2019 do đại hội cổ đông đặt ra.

Rủi ro đầu tư  . KBC là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình tập đoàn với tổng cộng 07 công ty con và công ty liên kết. KBC phát sinh rất nhiều nghiệp vụ cho vay, hợp tác kinh doanh với các công ty này, trong đó chúng tôi lưu ý các nghiệp vụ lớn và có tính chất quan trọng như sau:

- Cho công ty con là công ty TNHH MTV Tràng Cát vay nợ nhưng không thanh toán lãi do dự án Khu công nghiệp và đô thị Tràng Cát (Hải Phòng) vẫn chưa triển khai, đến đầu năm 2019, giá trị khoản lãi phải thu này tổng cộng hơn 2.600 tỷ đồng đã được KBC chuyển thành vốn góp thông qua việc tăng vốn cho công ty con.

- Thế chấp toàn bộ 3.505 tỷ đồng giá trị KCN Tràng Cát tại PVCOMBANK để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho các công ty con và công ty liên kết như: SGT, CTCP Xây dựng Sài Gòn, CTCP Đầu tư Sài Gòn, CTCP KCN Sài Gòn – Cần Thơ, Công ty QLQ Đầu tư SGI, CTCP Chứng khoán NAVI, CTCP Chứng khoán Châu Á.

- Ngày 09/01/2019, KBC đã thực hiện tăng vốn cho công ty TNHH KCN Tràng Cát từ 1.500 tỷ lên 4.100 tỷ đồng từ việc vốn hóa khoản nợ 2.600 tỷ đồng.

KBC có danh mục đầu tư dàn trải, nhiều ngành nghề dẫn đến việc dòng tiền các năm qua của doanh nghiệp bị thiếu hụt, từ 2010 – 2018, KBC chưa thể chia cổ tức cho cổ đông. Đến năm 2019, KBC có kế hoạch chia 10% cổ tức bằng tiền và 20% cổ tức bằng cổ phiếu. Trong tháng 7, KBC đã chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền 5%/cp (500đ) là dấu hiệu cho thấy dòng tiền doanh nghiệp đã tích cực hơn.

Định giá  . Với mức giá 14.450 KBC đang giao dịch ở mức P/E và P/B 2019 lần lượt là 7 lần và 0,77 lần. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý KBC ở mức 17.200 đồng/cp.

Đọc thêm : Cổ phiếu PPC 

Mira asset 

 

hotline