Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PVS- Cập nhật kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019

Được đăng vào

PVS- Cập nhật kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019

Quan điểm đầu tư .Chúng tôi đánh giá PVS là doanh nghiệp được hưởng lợi lớn từ việc nhiều dự án lớn trong lĩnh vực thượng tầng của ngành dầu khí được triển khai. Chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý của PVS sẽ ở mức 25.700 đồng, cao hơn 24,75% so với giá đóng cửa ngày 29/08/2019

Tổng quan doanh nghiệp . Là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN, PVS chiếm 97% thị phần tàu kỹ thuật dầu khí, 60% thị phần kho nổi FSO/FPSO. PVS sở hữu và vận hành 18 tàu dịch vụ, 3 kho nổi FSO và 2 kho nổi FPSO.

Tình hình kinh doanh năm 2018 và triển vọng 2019 . Trong năm 2018, PVS đạt 14.667 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13,3% YoY, LNST của cổ đông công ty mẹ ghi nhận ở mức 1.047 tỷ đồng (+4,0% YoY), EPS tương ứng 2.028 đồng/cp. Trong kết quả kinh doanh 2018, điểm khiến chúng tôi quan tâm hàng đầu là việc mảng xây lắp dầu khí (M&C) của PVS ghi nhận 737 tỷ đồng lãi gộp, tăng trưởng 130,3% YoY.

Đây là tín hiệu quan trọng cho thấy dấu hiệu hồi phục của PVS. Từ năm 2019 trở đi, PVS được chúng tôi đánh giá “Tích cực” với hàng loạt hợp đồng xây lắp lớn trong lĩnh vực dầu khí đã và sẽ được PVS thực hiện. Trong đó, đáng chú ý là hợp đồng M&C cho dự án Gallaf tại Qatar trị giá 320 triệu USD. Đây là hợp đồng thi công ngoài nước lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực xây lắp dầu khí của Việt Nam, khẳng định năng lực PVS trong lĩnh vực này.

Trong năm 2019, PVS đặt kế hoạch 13.000 tỷ đồng doanh thu và 560 tỷ đồng LNST, tuy nhiên chúng tôi dự báo LNST của PVS sẽ ở mức 1.150 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với 2018. Sáu tháng đầu năm, PVS ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 9.073 tỷ đồng – tăng 18,3% và Lợi nhuận sau thuế 531,6 tỷ đồng – tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy sau 06 tháng, công ty đã hoàn thành 95% chỉ tiêu đề ra và 46,17% so với mức dự báo của chúng tôi. Ngày 18/08/2019, chân đế giàn khoan mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt đã hạ thủy thành công tại khu vực lô 05-1 bể Nam Côn Sơn, theo kế hoạch việc lắp đặt chân đế sẽ mất khoảng 2 – 3 tháng sau đó bàn giao cho PVS thi công phần thân.

Thông tin một số dự án dầu khí lớn mà PVS sẽ triển khai từ 2019

1

Rủi ro đầu tư . Vấn đề đáng quan tâm nhất của PVS hiện nay là rủi ro từ việc Trung Quốc đang thực hiện thăm dò dầu khí tại khu vực bãi Tư Chính (Bể Nam Côn Sơn). Trong quá khứ, dự án Cá Rồng Đỏ của PVS đã từng phải dừng hoạt động khi bắt đầu khai thác khí đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh năm 2018 của PVS. Do đó với rủi ro hiện tại, NĐT vẫn sẽ có quan điểm thận trọng khi đầu tư vào PVS lúc này.

Định giá . Với thị giá 20.600 đồng/cp, PVS đang giao dịch ở mức P/E và P/B 2019 lần lượt là 8,58 lần và 0,86 lần. Chúng tôi cho rằng mức giá mục tiêu thận trọng của PVS sẽ là mức giá trị sổ sách là 25.700 đ/cp.

2

Cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 . Kết thúc nửa đầu năm 2019 PVS đã công bố kết quả kinh doanh rất khả quan: doanh thu thuần hợp nhất 9.073 tỷ đồng – tăng 18,3%, lợi nhuận sau thuế 531,6 tỷ đồng – tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Các mảng hoạt động của PVS ghi nhận những điểm đáng chú ý sau :

3

Hầu hết các mảng hoạt động của PVS đều tăng trưởng trong 06 tháng đầu năm, riêng tại 02 mảng hoạt động là mảng cơ khí, xây lắp dầu khí và dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm bằng ROV chúng tôi có một số lưu ý sau:

 Mảng cơ khí dầu khí : Là hoạt động chiếm tỷ trọng doanh thu và lãi gộp lớn nhất của PVS. Doanh thu nửa đầu năm đạt 5.391 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với cùng kỳ, tuy nhiên lãi gộp đạt 331 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2018. Nguyên nhân là do mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt đang trong giai đoạn đầu nên biên lợi nhuận ở mức thấp.

 Dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm bằng ROV : Trong năm 2019 PVS có kế hoạch giải thể công ty con đang hoạt động trong lĩnh vực này, tổng tài sản của công ty con đã giảm mạnh từ 1.350 tỷ đồng tại thời điểm 30/06/2018 xuống 304 tỷ dồng tại thời điểm 30/06/2019.

Về tình hình sức khỏe tài chính của PVS, trong 06 tháng đầu năm, lượng tiền mặt của PVS đã tăng thêm 1.585 tỷ đồng, dòng tiền này đến từ việc thực hiện dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt khi khoản chi phí phải trả (chiếm dụng vốn) của dự án cũng có mức tăng hơn 1.000 tỷ đồng. Tính riêng quý 2/2019, PVS đã thu hồi khoản phải thu từ Idemitsu Kosan Co. Ltd (Nhật Bản) là chủ đầu tư dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt 1.023 tỷ đồng, khoản phải thu của PVS với đơn vị này giảm từ 1.854 tỷ đồng vào 31/03/2019 xuống 831 tỷ đồng vào thời điểm 30/06/2019. Vào cuối quý 2/2019, lượng tiền mặt ròng (tiền + các khoản tiền gửi – tổng nợ vay phải trả) trên mỗi cổ phần của PVS đạt 19.696 đồng/cp.

Rủi ro đầu tư . Vấn đề đáng quan tâm nhất của PVS hiện nay là rủi ro từ việc Trung Quốc đang thực hiện thăm dò dầu khí tại khu vực bãi Tư Chính (Bể Nam Côn Sơn). Trong quá khứ, dự án Cá Rồng Đỏ của PVS đã từng phải dừng hoạt động khi bắt đầu khai thác khí đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh năm 2018 của PVS. Do đó với rủi ro hiện tại, NĐT vẫn sẽ có quan điểm thận trọng khi đầu tư vào PVS lúc này

Đọc thêm : Cổ phiếu VSC 

Mira asset

 

hotline