Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) - Kỳ vọng ổn định

Được đăng vào

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) - Kỳ vọng ổn định

Quan điểm đầu tư.  Với triển vọng về các dự án thượng tầng ngành Dầu khí cùng với việc điều chỉnh lại tỷ lệ khấu hao, Chúng tôi kỳ vọng hoạt động kinh doanh lõi của PVD sẽ đạt điểm hòa vốn trong năm 2019. Mức định giá là 19.650 đ/cp , cao hơn 11,0% so với mức giá đóng cửa ngày 18/06/2019.

Tổng quan doanh nghiệp . PVD là công ty hàng đầu Việt Nam về cung cấp các dịch vụ khoan dầu khí. Công ty có thị phần lớn trong tất cả lĩnh vực kinh doanh chính như 50% trong mảng dịch vu khoan, 55% dịch vụ kỹ thuật dầu khí. PVD hiện sở hữu 4 giàn tự nâng, 1 giàn tiếp trợ khoan và 01 giàn khoan trên đất liền

Tình hình kinh doanh năm 2018.  năm 2018, PVD ghi nhận 5.500 tỷ đồng doanh thu (+41% YoY) và 163 tỷ đồng lợi nhuận ròng (gấp 4,5 lần so với lợi nhuận ròng năm 2017). Trong đó, Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ là 188 tỷ đồng (+317% YoY). Các động lực chính tăng trưởng trong năm 2018 bao gồm: (1) Tăng công suất giàn khoan (85% năm 2018 so với 74% năm 2017); (2) hoàn nhập 218 tỷ đồng dự phòng nợ xấu (do PVEP trả 1 phần các khoản thanh toán quá hạn); (3) hoàn nhập 145 tỷ đồng từ Quỹ Phát triển và (4) công ty đã tăng thời gian khấu hao của các giàn khoan tự nâng (PVDrilling II, III, VI) từ 20 năm lên 35 năm, điều này sẽ giúp PVD tăng 250 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Triển vọng năm 2019

Hiện nay cả 4 giàn khoan tự nâng của doanh nghiệp đã có hợp đồng, hiệu suất sử dụng giàn khoan đã lên mức 95% trong những tháng đầu năm 2019. Tình trạng hoạt động của các giàn khoan tự nâng như sau:

- PV DRILLING I sẽ phục vụ cho chiến dịch khoan tại Malaysia với chương trình khoan 6 tháng.

- PV DRILLING II sẽ phục vụ cho chiến dịch khoan tại Malaysia trong khoảng thời gian 120 ngày.

- PVDrilling III đang làm việc cho Repsol tại Malaysia theo hợp

- PV DRILLING VI sẽ có thời gian hợp đồng khoảng 9 tháng..

Hai giàn còn lại bao gồm giàn TAD PV DRILLING V đang đấu thầu hợp đồng khoan khai thác 8 tháng cho dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt giai đoạn 1, trong khi giàn khoan đất liền chưa được doanh nghiệp cập nhật thông tin hoạt động. Cho năm 2019, PVD đặt mục tiêu kinh doanhthận trọng với doanh thu đạt 3.850 tỷ đồng (-23% YoY) và mục tiêu không phát sinh lỗ kinh doanh. Tuy nhiên với tình hình khai thác gian khoan như hiện nay, chúng tôi cho rằng PVD có thể sẽ có mức doanh thu tương đương năm 2018 là 5.500 tỷ đồng. Về phần lợi nhuận, chúng tôi kỳ vọng PVD sẽ chạm điểm hòa vốn tại hoạt động kinh doanh lõi và không phải sử dụng biện pháp tài chính để thoát lỗ như 2017 và 2018.

Định giá . Chúng tôi sử dụng phương pháp P/B để định giá PVD. P/B bình quân các doanh nghiệp trong ngành ở mức 0,7 lần. Cuối năm 2018, PVD có giá trị sổ sách là 35.510 đồng/cp, như vậy mức giá hợp lý của PVD ở mức 25.200 đồng/cp. Tuy nhiên, do yếu tố cơ bản của PVD hiện vẫn còn nhiều rủi ro, chúng tôi sử dụng mức chiết khấu giá 22% (mức biến động bình quân của PVD từ 2016 đến nay). Theo đó, mức giá sau điều chỉnh của PVD là 19.650 đồng/cp.

1

Môi giới chứng khoán 

Mira asset 

hotline