Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Bản tin chứng quyền có bảo đảm 19/11/2019

Được đăng vào

Bản tin chứng quyền có bảo đảm 19/11/2019 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

• Thị trường chứng quyền có phiên hồi phục nhẹ sau chuỗi trượt dốc kéo dài, số mã tăng đã gấp ba so với bình quân ở 5 phiên trước đó. Các mã CW dựa theo cổ phiếu FPT nổi bật hôm nay với 2/4 mã có mức tăng mạnh, bên cạnh đó là nhóm CW dựa theo cổ phiếu MWG, MBB, VNM và REE. Sự phục hồi của thị trường chứng quyền phiên này được hỗ trợ bởi thị trường cơ sở khi có sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu lớn, trong đó có VNM, FPT, MBB, MWG, REE.

• Dừng lúc đóng cửa, đã có hơn 2,98 triệu chứng quyền được chuyển nhượng thành công với giá trị giao dịch đạt khoảng 6,60 tỷ đồng. So với phiên hôm qua, khối lượng CW tăng 50,2% trong khi giá trị giao dịch chỉ tăng 2,5%. Thanh khoản thị trường thấp hơn so với bình quân 5 phiên trước đó 53% về khối lượng và 44% về giá trị. Độ rộng thị trường đã có sự cải thiện sau 6 phiên áp lực bán chiếm áp đảo, đã có 26 mã tăng giá, 08 mã giảm giá và 05 mã giữ tham chiếu.

• Thanh khoản thị trường có sự phân tán ở các nhóm có thời gian đáo hạn còn lại: nhóm dưới 40 ngày tăng mạnh chiếm 21% từ mức 11% ở ngày hôm qua, nhóm từ 40 – 70 ngày giảm mạnh từ 51% xuống 28%, nhóm từ 70 – 110 ngày tăng nhẹ chiếm 4% và nhóm trên 110 ngày tăng từ 36% lên 46%.

• Chuỗi giảm giá kéo dài đã khiến nhiều mã CW đi vào vùng quá bán, một số mã CW dựa trên cổ phiếu cơ sở như MWG, FPT, HPG,…đang có thông số kỹ thuật hấp dẫn. Trong khi đó, các mã giảm sâu dựa trên các cổ phiếu cơ sở như: VNM, MBB, TCB….vẫn tiếp tục thu hút được dòng tiền vào bắt đáy

KHUYẾN NGHỊ CHỨNG QUYỀN

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với CW CMWG1907, dựa trên các luận điểm sau:

• Mặc dù chứng quyền CMWG1907 đang ở trong trạng thái OTM (-5,04%) nhưng CW có đòn bẩy hiệu quả rất hấp dẫn, đạt 4,22 lần. Trong khi đó, độ biến động nội hàm ở mức vừa phải 57,96% và phần bù rủi ro của chứng quyền hiện ở mức 17,31%. Sau 7 phiên giảm giá, CW này đang có dấu hiệu tạo đáy và hình thành vùng hỗ trợ trong khoảng 1.350–1.400 đồng

• Về kỹ thuật, cổ phiếu MWG đang trong nhịp hồi phục kỹ thuật. Mặc dù các chỉ số kỹ thuật chưa cho tín hiệu mua khiến kịch bản tăng giá của cổ phiếu chưa rõ ràng.

• Về cơ bản, theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (FCFF), chúng tôi định giá cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 1 năm là 148.200 đồng (tăng 24,53% so với giá ngày 19/11).

ĐỒ THỊ CHỨNG QUYỀN

1

NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU CƠ SỞ - MWG​​​​​​​

• Động lực tăng trưởng chính đến từ chuỗi Điện Máy Xanh nhờ (i) thị trường điện máy khả quan do thu nhập dân cư cải thiện và tỷ lệ đô thị hóa ngày càng cao, (ii) chủ động thay đổi cách sắp xếp, bài trí nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trong chuỗi

• Chuỗi BHX sẽ hòa vốn tại cửa hàng và trung tâm phân phối (DC) vào cuối năm 2019, bắt đầu ghi nhận lãi từ 2020. Hiện tại, doanh thu bình quân/cửa hàng/tháng đạt 1,5 tỷ đồng. Việc duy trì chất lượng sản phẩm và hiệu quả trong việc lựa chọn cửa hàng mở mới tác động tích cực đến hiệu quả kinh doanh. Dự kiến đến cuối năm 2019, sẽ có khoảng hơn 700 cửa hàng trong chuỗi. Biên LN gộp cải thiện tốt, đạt ~19%.

• Mảng kinh doanh đồng hồ bước đầu ghi nhận kết quả tốt với doanh thu bình quân 800 triệu đồng/cửa hàng/tháng. Công ty dự kiến tiếp tục nhân rộng số cửa hàng kinh doanh đồng hồ cũng như thêm kính thời trang trong tương lai.

• Theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (FCFF), chúng tôi định giá cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 1 năm là 148.200 đồng (tăng 24,53% so với giá ngày 19/11).

ĐỒ THỊ CỔ PHIẾU CƠ SỞ - MWG

2

3

mbs 

hotline