Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Thông tư 15/2019/TT-BYT về đấu thầu thuốc - Cơ hội cho thuốc nội tiêu chuẩn cao

Được đăng vào

Thông tư 15/2019/TT-BYT về đấu thầu thuốc - Cơ hội cho thuốc nội tiêu chuẩn cao

Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập thay thế cho Thông tư 11/2016/TT-BYT và có hiệu lực từ tháng 10/2019 trở đi. Thông tư mới này được cho là có lợi đối với các doanh nghiệp dược nội địa, nhất là các doanh nghiệp có tiêu chuẩn sản xuất cao, thông qua việc: (1) Nâng cao hàng rào tiêu chuẩn đối với Nhóm thuốc số 1 và 2 và (2) Ưu tiên thuốc sản xuất trong nước.

Theo quy định mới, để đấu thầu vào Nhóm 2, cơ sở sản xuất phải có tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/S-GMP của nước đồng thời là thành viên PIC/S và ICH – là các quốc gia phát triển, phân biệt với PIC/S tiêu chuẩn thấp hơn được cấp bởi các quốc gia khác. Cùng với đó, các tiêu chuẩn PIC/S dù được cấp bởi nước nào, cũng sẽ không còn được đấu thầu vào Nhóm 1 theo quy định mới. Mặt khác, để đầu tư cho một nhà máy tiêu chuẩn EU-GMP mất từ 3 đến 4 năm cho toàn bộ công đoạn chuẩn bị, xây dựng và xét duyệt. Chúng tôi nhận định các thay đổi trên là có lợi đối với các doanh nghiệp dược nội địa có nhà máy EU-GMP như Pymepharco, Imexpharm, Savipharm, Tenamyd … khi mức độ cạnh tranh trong Nhóm thuốc số 1 và 2 được giảm bớt.

1

Theo thống kê từ kết quả đấu thâu năm 2019 (Hình 1), ngoài thuốc Biệt Dược Gốc vốn là sân chơi riêng của thuốc ngoại, nhóm thuốc generic chất lượng cao (nhóm 1 và 2) vẫn phụ thuộc nhiều vào thuốc ngoại. Trong đó Nhóm 1 yêu cầu thuốc đấu vào nhóm này còn phải có visa xuất khẩu sang các thị trường phát triển, đây là điều kiện khá khó khăn mà không nhiều sản phẩm nội địa có thể đáp ứng được.

Đối với Nhóm 2, thuốc sản xuất tại VIệt Nam mới chỉ đáp ứng được hơn 1 nửa nhu cầu thuốc (Hình 2). Trong đó gần như chỉ có 6 cái tên, bao gồm 3 doanh nghiệp nội địa (Pymepharco, Imexpharm, Savipharm) và 3 liên doanh với nước ngoài (Stada VN,  Fresenius Kabi, Tenamyd) chia nhau miếng bánh này. Cả 6 công ty này đếu có có các dây chuyền EU-GMP nên vẫn đủ điều kiện đấu thầu vào Nhóm 2 theo quy định mới.

Trong khi đó các doanh nghiệp ngoại có tiêu chuẩn PIC/S được cấp bởi nước không phải thành viên ICH sẽ không còn được đấu thầu vào nhóm 2 từ tháng 10/2019 trở đi. Đa phần là PIC/S-GMP được cấp bởi Ukraine, Malaysia và Argentina. Theo thống kê của chúng tôi, Ấn Độ là nước trúng thầu nhóm 2 nhiều nhất năm nay (gần 1.000 tỷ đồng) trong đó có ít nhất 500 tỷ đồng giá trị thuốc từ các cơ sở sản xuất PIC/S ngoài ICH, con số này từ Argentina cũng đạt gần 90 tỷ. Như vậy các cơ sở PIC/S từ nước ngoài không đạt chuẩn theo Thông tư mới đóng góp ít nhất khoảng 600 tỷ đồng giá trị trúng thầu Nhóm 2 năm nay, cho thấy cơ hội thay thế rất lớn đối với các doanh nghiệp có chuẩn EU-GMP hay PIC/S-GMP thuộc ICH từ 2020 trở đi, trong đó doanh nghiệp nội sẽ có lợi thế do giá thành sản xuất thấp hơn các nước phát triển.

2

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán mbs 

vds 

hotline