Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB ) - Tăng tốc

Được đăng vào

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB )  - Tăng tốc

Đánh giá kết quả 2018

Năm 2018, MBB báo cáo con số tăng trưởng ấn tượng, đồng thời chất lượng tài sản vẫn tốt. Lợi nhuận ròng đạt gần 6,2 nghìn tỷ (+77,3%), lợi nhuận trước thuế đạt 7,8 nghìn tỷ (+68,3% YoY). Kết quả ấn tượng này bắt nguồn từ: 1) nguồn thu nhập lãi ròng tiếp tục đà tăng trưởng nóng (tăng 30% trong năm 2018 sau khi đã tăng 40,6% trong năm 2017) đóng góp gần 75% tổng thu nhập; 2) đa dạng hóa thu nhập với thu nhập từ phí tăng 126,5%, chiếm 13% tổng thu nhập; 3) thu hồi nợ ngoại bảng (+28,6% YoY), đóng góp khoảng 1 nghìn tỷ vào tổng thu nhập. Đặc biệt, MBB đã tận dụng được lợi thế chi phí huy động thấp (trung bình 3,5%) nhờ phân bổ vào các tài sản sinh lời cao (trung bình 7,7%). Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) đã mở rộng thêm 30 điểm cơ bản lên mức 4,5% nhờ cho vay cá nhân tăng trung bình lên đến 44%/năm trong 6 năm qua. Theo đó, tỷ trọng cho vay phân khúc cá nhân trong tổng dư nợ đã tăng lên tới 37,7% từ mức 12,3% năm 2012. Ngoài ra, MBB bắt đầu hưởng lời nhờ đầu tư các công ty con, theo đó MBB đã cung cấp đầy đủ các dịch vụ trong ngành tài chính, bao gồm: tài chính tiêu dùng (MCredit), bảo hiểm nhân thọ (MB Ageas), bảo hiểm phi nhân thọ (MIC), quản lý tài sản (MB Cap) và dịch vụ môi giới (MBS). Cụ thể trong năm 2018, khoản đóng góp vào lãi thuần từ phí (hợp nhất) của các công ty con chiếm 54% nhờ tăng 130% so với cùng kỳ. Đặc biệt, nguồn lãi thuần từ phí của mảng bảo hiểm tăng 3,2 lần so với cùng kỳ (đóng góp 59% lãi thuần từ phí hợp nhất).

Triển vọng 2019

Lợi nhuận ròng sẽ tăng hơn 40% và ROE tăng lên mức 22%. Động lực tăng trưởng chính là từ thu nhập lãi thuần, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của phân khúc bán lẻ có tỷ suất lợi nhuận cao và các khoản cho vay từ MCredit. Ngân hàng đặt mục tiêu tăng gấp đôi dư nợ cho vay của MCredit; chúng tôi nhận thấy đây là mục tiêu hợp lý. Cộng thêm vào mức tăng trưởng dư nợ của riêng ngân hàng mẹ, dư nợ hợp nhất sẽ tăng 16,8% YoY. Chúng tôi dự báo NIM sẽ mở rộng 33 điểm cơ bản nhờ lợi thế tỷ lệ CASA cao (hiện tại hơn 40%). Khả năng tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng nếu thúc đẩy cho vay tiêu dùng từ MCredit có thể dẫn đến chi phí dự phòng cao hơn, tuy nhiên chúng tôi coi đây chỉ là một rủi ro không đáng kể do MBB quản lý rủi ro khá thận trọng. Các công ty con tiếp tục đóng góp vào lãi thuần từ phí hợp nhất, dự kiến sẽ tăng lên khoảng 16,5% (từ 13% trong năm 2018).Trong đó, MB Ageas được kỳ vọng sẽ đạt điểm hòa vốn vào năm 2019, với lợi nhuận trước thuế là 0,7 tỷ đồng (+192%); MIC tiếp tục phát triển với lợi nhuận trước thuế là 181 tỷ đồng (+ 133% YoY). Nhìn chung, thu nhập từ phí ròng có khả năng duy trì mức tăng trưởng mạnh 58,6% YoY trong năm 2019. Ngoài ra, với điều kiện kinh tế tăng trưởng tốt, việc thu hồi các khoản nợ ngoại bảng có thể tạo ra nguồn lợi nhuận bất thường. Tuy nhiên, chi phí nhân sự và quản lý cao, khó có thể giảm; chúng tôi dự báo tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) khoảng 45%. Về việc chuẩn bị triển khai Basel II (Thông tư 41/2016/NHNN-TT), ngân hàng có khả năng để tuân thủ yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn mới (CAR) và duy trì tăng trưởng cho vay, cũng như duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức khoảng 30%. Trong các lựa chọn để tăng vốn tự có, ngân hàng có thể mở bán 10% vốn cổ phần cho đối tác nước ngoài. Gần đây, MBB đã mua hơn 47 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương với khoản mua lại cổ phiếu trị giá 1 nghìn tỷ. Do đó, MBB có thể bán cổ phiếu quỹ khi cần để để đáp ứng tiêu chuẩn vốn.

Định giá

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với MBB với giá mục tiêu trong 1 năm tới là 28.800 đồng, tương ứng P/B hợp lý là 1,5 lần và giá trị sổ sách 2019F là 18,765 đồng/cổ phiếu. So với P/B dự phóng hiện tại là 1,2 lần, giá cổ phiếu đang ở vùng hấp dẫn để mua.

4

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán MBS 

Mira asset 

hotline