Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Tăng trưởng đột phá

Được đăng vào

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)  - Tăng trưởng đột phá

Đánh giá kết quả 2018

VCB đạt mức lợi nhuận trước thuế cao hơn dự kiến ở mức 18,3 nghìn tỷ (+61,4% trong năm 2018), vượt kế hoach của ngân hàng 37,6%. Theo đó, ngân hàng đã đạt được mức lợi nhuận sau thuế cao nhất ngành (14,6 nghìn tỷ, +61,1%), cũng như mức suất sinh lời ngoại lệ so với các ngân hàng khác: ROA đạt 1,4% (+39 điểm cơ bản); ROE đạt 25,1% (+7,1 điểm %).

Nổi bật, VCB được hưởng lợi từ các hoạt động thoái vốn, đóng góp khoảng 1,6 nghìn tỷ vào tổng thu nhập hoạt động. Do phải tuân thủ Thông tư 36 (liên quan đến cổ phần của các tổ chức tài chính), VCB đã giảm tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB VN) và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB VN) xuống dưới 5%, nên có khoản thu nhập bất thường đáng kể trong năm 2018. Theo đó, thu nhập ngoài lãi tăng 52% trong năm 2018, với tỷ lệ đóng góp vào tổng thu nhập tăng lên 19% (2017: 16,8%). Kể cả khi bỏ qua các khoản thu nhập bất thường này, VCB vẫn có mức thu nhập lãi thuần ấn tượng là 28,4 nghìn tỷ (+29,5%) và thu nhập thuần từ phí là 3,4 nghìn tỷ (+34%). Thu nhập lãi thuần là nhờ tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) tăng lên mức 2,8% (từ 2,5% năm 2017); mặc dù mức NIM này còn khiêm tốn so với các ngân hàng khác, trung bình từ 3,5 đến 4%. Nhưng lưu ý rằng, VCB có chi phí tài trợ thấp nhất (chỉ 2,6%) nhờ nguồn cơ sở khách hàng là các công ty vốn nhà nước. Đây là cở sở để ngân hàng tăng NIM trong tương lai.

Về chất lượng tài sản, với tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm 16 điểm cơ bản xuống còn 0,98%. Chúng tôi nhận thấy việc đẩy mạnh cho vay nhân không làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tài sản của ngân hàng. Hơn nữa, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của VCB cũng cao hơn so với các ngân hàng khác trong hệ thống, ở mức 127% so với mức 100% của ngành. Ngoài ra, ngân hàng đã giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập xuống còn 34,6% trong năm 2018 (từ 40,4% trong năm 2017). Tuy nhiên, trong dài hạn, tỷ lệ CIR khó duy trì ở mức thấp như vậy đối với VCB.

Triển vọng 2019

Chúng tôi dự báo NIM sẽ cải thiện lên mức 3% vào năm 2019 trên cơ sở ngân hàng đang tập trung vào tăng trưởng phân khúc bán lẻ. Ngoài ra, với tỷ lệ cho vay trên tiền huy động (LDR) hiện ở mức 77,6%, chúng tôi hy vọng tỷ lệ này sẽ đạt mức trần 90% trong năm 2019. VCB là ngân hàng đầu tiên trong hệ thống tuân thủ tiêu chuẩn Basel II, điều này sẽ giúp củng cố vị thế của ngân hàng, thậm chí giúp ngân hàng được cấp trần tăng trưởng tín dụng cao hơn. Căn cứ vào tất cả các lập luận này, chúng tôi dự kiến thu nhập lãi thuần sẽ tăng 14% trong năm 2019 (đóng góp 72% tổng thu nhập hoạt động ròng). Thu nhập thuần từ phí dự kiến tăng trưởng hơn 34% và đóng góp vào tổng thu nhập khoảng 10%.

Để tăng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN (tiệm cận chuẩn Basel II), gần đây VCB đã huy động được 6,2 nghìn tỷ (tương đương 267,3 triệu USD) từ hai cổ đông chiến lược Ngân hàng Mizuho (15%) và GIC Ple (2,55% ). Theo đó, tỷ lệ sở hữu nhà nước giảm xuống 74,8% từ 77,1%. Trong năm 2019, ngân hàng có kế hoạch tăng thêm khoảng 600 triệu USD nữa để tăng tỷ lệ vốn cấp 1. Ngân hàng có thể thoái 45% vốn sở hữu tại liên doanh bảo hiểm nhân thọ VCB-Cardif và thay bằng công ty bảo hiểm khác

Định giá

Cổ phiếu của VCB đang giao dịch ở mức P/B dự phóng là 2,62 lần, mức cao nhất so với các ngân hàng khác trong ngành. Mức định giá này vẫn được cho là hợp lý nhờ vào thương hiệu và vị thế đầu ngành của VCB. Giá mục tiêu của chúng tôi là 66.400 đồng, tương ứng với P/B là 2,8 lần. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị Nắm giữ cho các nhà đầu tư dài hạn.

5

Mở tài khoản MBS ở đâu ? 

Mira aset 

hotline