Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

TCT Khí Việt Nam (GAS) - Chuẩn bị tăng tốc

Được đăng vào

TCT Khí Việt Nam (GAS)  - Chuẩn bị tăng tốc

Kết quả Quý 3 2017 : Tín hiệu tích cực . Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS VN) công bố kết quả kinh doanh cho quý 3 với doanh thu đạt 15.1 ngàn tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.9 ngàn tỷ, tăng lần lượt 10.1% và 99% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực trên dựa vào nhiều yếu tô như: 1) nhu cầu ổn khí ổn định từ các nhà máy điện khí và nhà máy sản xuất phân đạm; 2) hồi phục của giá dầu, khí và giá bán LPG; 3) giá khí khô đầu vào thấp. Kết quả 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 47.7 ngàn tỷ và 6.1 ngàn tỷ, tương ứng tăng trưởng 9.4% và 45.9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giá vốn trên hàng bán giảm 4.6%. Kết quả thuận lợi này dựa vào sự hồi phục của giá dầu, giá khí và giá LPG. Giá dầu Brent 9 tháng đạt 52.5 USD/ thùng, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong khi đó giá khí tự nhiên và giá LPG cũng tăng mạnh lần lượt 30% và 38% so với năm 2016.

Triển vọng 2018: Chuẩn bị tăng tốc

 Tín hiệu tích cực từ sự phục hồi của giá dầu, giá khí và giá LPG.

 Tiềm năng tăng trưởng từ các dự án lớn gắn liền với định hướng phát triển công nghiệp khí Việt Nam: Cá Rồng Đỏ: 1 Tỷ USD; Đường ống BlockB Omon: 0.6 Tỷ USD; Hệ thống đường ống Nam Con Son 2: 0.9 tỷ USD; Kho chứa LNG Thị Vải: 0.3 tỷ USD; Sư tử Trắng: 0.5 tỷ USD.

 Vai trò độc quyền về khí tại Việt Nam và đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

 Nhu cầu về khí tăng cao nhờ vào định hướng phát triển thêm các nhà máy điện khí trong những năm tới.

 Nhu cầu tiêu thụ LPG trong nước của hộ gia đình, sản xuất điện và nông nghiệp sẽ tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn 2017-25. Theo World bank, 70% các hộ gia đình tại Việt Nam sử dụng LPG làm chất đốt dân dụng.

 Chuẩn bị nhập khẩu sản phẩm mới LNG để cung cấp cho hai nhà máy điện khí chuẩn bị xây dựng là Nhơn Trạch 3 và 4 vào năm 2021.  Kế hoạch thoái vốn của PetroVietnam (PVN): Giảm tỷ lệ sở hữu từ 95.8% xuống còn 65%

( Mở tài khoản chứng khoán miễn phí để được chúng tôi hỗ trợ ) 

Duy trì khuyến nghị MUA với Giá mục tiêu nâng lên VND98,000

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA với Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) dựa trên các yếu tố sau: 1) tiểm năng tăng trưởng mạnh dựa trên nhu cầu sản xuất điện khí; 2) nền tảng tài chính và dòng tiền tốt; 3) tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt ổn định trong những năm qua. Với nền tảng tài chính vững chắc, chúng tôi cho rằng Tổng Công ty đủ khả năng thực hiện các dự án lớn theo kế hoạch phát triển ngành công ngiệp khí đã được Chính phủ phê duyệt

4

Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế 

mira asset 

hotline