Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


ACB - Mảng bancasurrance sẽ là điểm sáng trên diễn biến kinh doanh ổn định của ACB

Dự báo tăng lợi nhuận của chúng tôi chủ yếu là do giảm giả định chi phí dự phòng, phần nào bù đắp lại cho giả định giảm lợi nhuận từ việc thu hồi nợ đã xử lý

Danh mục Mã cổ phiếu

ACB - Hoàn nhập dự phòng và thu nhập từ thu hồi nợ hỗ trợ lợi nhuận

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã ghi nhận KQKD 6 tháng 2019 phù hợp dự báo của chúng tôi với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (+17,7% YoY), hoàn thành 48% dự báo cả năm 2019 của chúng tôi

Danh mục Mã cổ phiếu

ACB – Nhìn lại KQKD 2018

ACB kết thúc chặng đường tái cơ cấu nợ xấu vào năm 2018 với kết quả kinh doanh rực rỡ. Nhờ KQKD cốt lõi tăng trưởng tích cực và đóng góp thu nhập từ thu hồi nợ xấu cũng như chi phí dự phòng giảm mạnh. Môi giới chứng khoán

Danh mục Mã cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB ) - Phát triển bền vững

Tỷ lệ nợ xấu được ACB quản lý tốt ở mức 0,7%, mức thấp nhất trong ngành (trung bình ngành: 1,6%). Hơn nữa, tỷ lệ nợ xấu nếu tính cả nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) vẫn ở mức thấp 0,89% (trung bình ngành: 1,7%)

Danh mục Mã cổ phiếu

NHTMCP Á Châu (ACB) - Trở lại đường đua

45% các khoản vay khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi chỉ 35% các khoản vay dưới dạng cho vay mua nhà ở. Mặc dù tập trung khá lớn vào khách hàng cá nhân nhưng ACB vẫn duy trì tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) ổn định

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline