Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


Cổ phiếu ngành Xây dựng – Cập nhật kết quả kinh doanh 9T2019

KQKD 9 tháng đầu năm 2019 của các doanh nghiệp ngành xây dựng tương đối đa dạng do tăng trưởng các nhóm ngành phụ có sự phân hoá tương đối rõ rệt.

Danh mục Mã cổ phiếu

Ngành Xây dựng và nguyên vật liệu: Giảm tốc

Chín tháng đầu năm 2018 đã trôi qua và các doanh nghiệp niêm yết đã công bố kết quả kinh doanh của mình. Một ngành lớn và luôn nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư đó là ngành xây dựng và vật liệu, với những đại diện như Coteccons (CTD. Môi giới chứng khoán

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline