Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


HT1 - KQKD 2019 tích cực; chi phí lãi vay giảm hỗ trợ KQKD 2020

Chúng tôi nâng dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS dự phóng 2019 thêm 6% lên 700 tỷ đồng (+9% YoY) trong khi giữ dự báo doanh thu không đổi là 8,7 nghìn tỷ đồng (+3% YoY).

Danh mục Mã cổ phiếu

HT1 - Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẻ nhờ vào sản lượng và biên lợi nhuận cao

Trong 9 tháng năm 2019, doanh thu của HT1 tăng 8% YoY đạt 6,6 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 20% đạt 529 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 76% và 80% dự báo cả năm của chúng tôi.

Danh mục Mã cổ phiếu

HT1 - Hoạt động cốt lõi dẫn dắt tăng trưởng khi ảnh hưởng của tỷ giá giảm dần

Chúng tôi tiếp tục dự báo lãi suất và rủi ro tỷ giá giảm khi HT1 trả dần dư nợ bằng ngoại tệ. Điều này không chỉ tiếp tục hỗ trợ tạo ra lợi nhuận và dòng tiền mà còn góp phần ổn định khả năng sinh lời của HT1 trong tương lai.

Danh mục Mã cổ phiếu

Cập Nhật Diễn Biến Xuất Khẩu Xi Măng 2018

Theo Global Cement, đến tháng 12 năm 2018, Trung Quốc sẽ trở thành nhà sản xuất xi măng lớn nhất thế giới với công suất lắp đặt là 1.484 triệu tấn mỗi năm, tiếp theo là Ấn Độ và Việt Nam. Môi giới chứng khoán

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline