Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


Cập nhật giá dầu thô

Giá dầu thô WTI đã hình thành mô hình ba đáy được xác nhận ở mức khoảng 52 USD/thùng – Đây là mức hỗ trợ mạnh của giá dầu WTI kể từ 6 năm 2019. Môi giới chứng khoán , phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế, mở tài khoản chứng khoán miễn phí

Danh mục Mã cổ phiếu

Triển vọng thị trường khoan tự nâng tại khu vực

Hiện cả khu vực đang có 74 giàn khoan tự nâng, trong đó có 38 giàn đang khoan, 15 giàn đang trong giai đoạn chờ việc (sẵn sàng làm việc) và 8 giàn không có việc. Môi giới chứng khoán , phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế , mở tài khoản chứng khoán miễn phí

Danh mục Mã cổ phiếu

PVD - Mảng kinh doanh cốt lõi và thu hồi nợ xấu thấp hơn kỳ vọng

KQKD quý 3 thấp hơn kỳ vọng. Trong quý 3/2019, doanh thu giảm 20,8% YoY trong khi LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giảm 76,2% YoY. Môi giới chứng khoán , nhận định thị trường

Danh mục Mã cổ phiếu

PVD - Mảng kinh doanh cốt lõi và thu hồi nợ xấu thấp hơn kỳ vọng

KQKD thấp hơn kỳ vọng chủ yếu do 1) KQKD quý 3 của mảng giàn khoan thấp và 2) khoản hoàn nhập dự phòng 1,4 triệu USD cho khoản nợ xấu của PVEP, chỉ tương ứng với 25%

Danh mục Mã cổ phiếu

PVD – Cơ hội gì nếu giàn TAD (PVD V) có việc?

Có thể thấy sự đóng góp rất lớn của giàn V vào hoạt động chung của công ty trong giai đoạn trước. Tuy nhiên, đấy là thời đỉnh cao khi mà giá cho thuê giàn V đạt hơn 190.000 USD/ngày.

Danh mục Mã cổ phiếu

PVD - Hướng đến những dấu hiệu phục hồi rõ ràng hơn

Chúng tôi điều chỉnh giảm LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi dự phóng 2019-2023 khoảng trung bình 3,3%, chủ yếu do ít việc làm hơn từ các dịch vụ liên quan đến giếng khoan khi đội giàn JU làm việc ở nước ngoài.

Danh mục Mã cổ phiếu

PVD - Thị trường khoan có dấu hiệu sôi động trở lại; tín hiệu tích cực cho thu hồi nợ xấu trong quý 3

Thị trường khoan dầu khí đang sôi động trở lại. Tại buổi gặp gỡ NĐT vừa qua, PVD công bố đã tìm việc được cho các giàn khoan tự nâng cho năm 2019 và 2020. Ngoài ra, PVD cũng kỳ vọng giá thuê ngày cho các giàn khoan này là 59.000USD/ngày

Danh mục Mã cổ phiếu

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) - Kỳ vọng ổn định

PVD ghi nhận 5.500 tỷ đồng doanh thu (+41% YoY) và 163 tỷ đồng lợi nhuận ròng (gấp 4,5 lần so với lợi nhuận ròng năm 2017). Trong đó, Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ là 188 tỷ đồng (+317% YoY)

Danh mục Mã cổ phiếu

Chính sách tiết giảm chi phí của PVD

Trong cơ cấu chi phí của PVD, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền là chiếm chủ yếu trong tổng chi phí với tỷ trọng 47%.Mở tài khoản chứng khoán miễn phí để được tư vấn chiến lược đầu tư theo chu kì kinh tế

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline