Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


CTD - Lo ngại gia tăng xung quanh backlog tăng chậm và lợi nhuận giảm

Định giá hiện tại của CTD với P/E dự phóng mức P/E 2019 và 2020 là 10,9 lần và 11,3 lần theo chúng tôi là phù hợp, trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng của công ty còn chưa rõ ràng

Danh mục Mã cổ phiếu

Cổ phiếu ngành xây dựng: Đi tìm động lực tăng trưởng cho 2019

Về biên ròng, CTD, Ricons và HBC ghi nhận mức thấp hơn năm 2018. CTD chịu mức giảm biên ròng mạnh nhất từ 6,7% trong Q1/2018 xuống còn 4,4% trong Q2/2019, tiệm cận mức biên ròng của Ricons và HBC (3-4%).

Danh mục Mã cổ phiếu

Ngành xây dựng: Bước vào giai đoạn ‘Trưởng thành’

Ngành xây dựng đang có dấu hiệu bước vào giai đoạn ‘Trưởng thành’ trong vòng đời của mình. Từ năm 2015 đến 2017, ngành đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, với mức tăng trung bình 9% . môi giới chứng khoán

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline