Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


CTI: Cập nhật 9T 2019

CTI vừa công bố LNST 9T 2019 là 56,1 tỷ đồng (-47% YoY), do thiếu hụt doanh thu từ các dự án xây dựng chính.Môi giới chứng khoán , phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế , mở tài khoản chứng khoán miễn phí

Danh mục Mã cổ phiếu

Cập nhật CTI

Cho năm 2019, Cường Thuận IDICO (HSX: CTI) đặt mục tiêu doanh thu 1.795 tỷ đồng (tăng 61% so với cùng kỳ) và LNST đạt 192 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ)

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline