Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


DGW – Cập nhật KQKD Q3/2019

Laptop & Tablet tăng trưởng vượt kỳ vọng và hoàn thành 93% kế hoạch năm trong 9 tháng. Mảng này của DGW tăng tới 27% mặc dù thị trường chung chỉ tăng 3-4%. Chúng tôi cho rằng điều này là do DGW hướng tới phân khúc trung-cao cấp, vốn chiếm khoảng 50% doanh thu laptop tại Việt Nam,

Danh mục Mã cổ phiếu

DGW – Cập nhật KQKD 9 tháng

Về dài hạn, DGW đặt mục tiêu biến FMCG trở thành mảng đóng góp lợi nhuận cao nhất. Mở tài khoản chứng khoán , phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế, môi giới chứng khoán

Danh mục Mã cổ phiếu

DGW – Cập nhật KQKD Q1

Về trung và dài hạn, DGW nhận định mảng thiết bị văn phòng sẽ là 1 trong 2 động lực tăng trưởng (bên cạnh hàng tiêu dùng) với mũi nhọn là các sản phẩm/dịch vụ liên quan tới Chuyển đổi số:

Danh mục Mã cổ phiếu

DGW - Cập nhật KQKD năm 2018

Tổng kết năm 2018, DGW có mức tăng trưởng ấn tượng với doanh thu đạt 5.943 tỷ (+56%) và LNST đạt 109 tỷ (+39%), lần lượt hoàn thành 126% và 108% kế hoạch đặt ra. Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng 20% doanh thu và 25% LNST trong năm 2019

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline