Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


DPM - Chờ đợi quyết định cước vận chuyển khí trong 6 tháng đầu năm 2020

Chúng tôi dự báo EPS 2019 sẽ giảm 45% chủ yếu do lợi nhuận từ mảng u-rê giảm với sản lượng bán ra giảm 20% và nhà máy NH3-NPK bị lỗ.

Danh mục Mã cổ phiếu

DPM - KQKD 6 tháng 2019 kém tích cực do chi phí đầu vào tăng mạnh và khả năng LN thấp hơn dự kiến từ nhà máy NH3-NPK mới

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng 2019 hoàn thành lần lượt 38,8% và 17,2% dự báo cả năm của chúng tôi. Dù chúng tôi đã ghi nhận tác động của 72 ngày bảo dưỡng vào dự báo trước đây,

Danh mục Mã cổ phiếu

Sơ lược kết quả kinh doanh ngành phân bón năm 2018 và cơ hội 2019

Doanh thu 9 tháng của các công ty niêm yết trong ngành đạt 22.533 tỷ đồng, tăng khoảng 3,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên mức tăng chủ yếu đến từ việc tăng giá bán các sản phẩm trong bối cảnh các chi phí sản xuất đầu vào tăng cao . Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline