Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


DXG - Các dự án ở tỉnh củng cố triển vọng tích cực trong trung hạn

DXG hiện được giao dịch với định giá hấp dẫn tại P/E và P/B 2020F lần lượt là 5,5 lần và 0,9 lần, và PEG 3 năm đạt 0,3, dựa theo dự báo của chúng tôi.

Danh mục Mã cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Đất Xanh - KQKD 9 tháng 2019

Vay nợ, phải thu và hàng tồn kho tiếp tục tăng cao: Phải thu tăng mạnh gần 50% lên mức 8.344 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là phải thu ngắn hạn khác (5.925 tỷ đồng). Hàng tồn kho cũng tăng mạnh 15% so với đầu năm lên 5.310 tỷ đồng

Danh mục Mã cổ phiếu

DXG - Triển vọng tích cực cùng với định giá hấp dẫn

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) và giá mục tiêu 25.300VND/cổ phiếu (điều chỉnh theo đợt phát hành quyền mua tỷ lệ 4:1 và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 22%

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline