Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


EIB - Ngân hàng bí ẩn trong số các ngân hàng niêm yết với nhiều vấn đề chưa được giải quyết

EIB đang chịu áp lực dự phòng cho trái phiếu VAMC (số dư ròng chiếm 3% tổng cho vay gộp 6 tháng đầu năm 2019), qua đó ảnh hưởng đến triển vọng lợi nhuận 1-2 năm tới.

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline