Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


FMC – Cập nhật ĐHCĐ 2019

2018 là năm kinh doanh thành công nhất của FMC khi Công ty ghi nhận kim ngạch xuất khẩu ở mức 164 triệu USD. Doanh thu thuần đạt 3.807 tỷ đồng (+8,8% YoY) và LNTT đạt 194 tỷ đồng (+71,3% YoY).

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline