Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


GAS - Cơ chế giá khí chưa rõ ràng cho sản lượng khí dưới bao tiêu

Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN nhưng giảm giá mục tiêu 6,4% vì chúng tôi giảm trung bình dự báo lợi nhuận giai đoạn 2020-2025 khoảng 16%.Môi giới chứng khoán , tổng hợp thị trường

Danh mục Mã cổ phiếu

GAS - Sản lượng khí tăng trưởng tốt bù đắp cho giá khí thấp hơn

Tổng CT Khí Việt Nam (GAS) đã công bố KQKD 9 tháng 2019 với doanh thu đạt 58 nghìn tỷ đồng (+2,5% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 8,9 nghìn tỷ đồng (-0,2% YoY)

Danh mục Mã cổ phiếu

GAS_Cập nhật kết quả kinh doanh 09 tháng năm 2019

Năm 2019, GAS đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 63.908 tỷ đồng, giảm 15,5% YoY và LNST 7.643 tỷ đồng, giảm 34,7% YoY. Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm 2019 theo kế hoạch ở mức 30%. Đặt kế hoạch kinh doanh khá thận trọng

Danh mục Mã cổ phiếu

GAS - Chờ đợi tác động hoàn toàn của việc bãi bỏ giá khí dưới bao tiêu

Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) nhưng điều chỉnh giảm giá mục tiêu 3,4% với dự báo lợi nhuận trong bình giai đoạn 3%

Danh mục Mã cổ phiếu

GAS - Chờ đợi tác động hoàn toàn của việc bãi bỏ giá khí dưới bao tiêu

GAS hiện đang giao dịch tại mức P/E dự phóng 2019 là 14,9 lần, thấp hơn 22,4% so với P/E các công ty khác trong ngành.

Danh mục Mã cổ phiếu

Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) - Triển vọng trung dài hạn Tích cực

Năm 2018, GAS đạt doanh thu 75.612 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 17,2% YoY. LNST đạt 11.454 tỷ đồng, tăng hơn 18,3% YoY. Theo thông tin công bố từ GAS, kết quả tích cực của năm 2018

Danh mục Mã cổ phiếu

TCT Khí Việt Nam (GAS) - Chuẩn bị tăng tốc

Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS VN) công bố kết quả kinh doanh cho quý 3 với doanh thu đạt 15.1 ngàn tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.9 ngàn tỷ, tăng lần lượt 10.1% và 99% so với cùng kỳ.

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline