Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


ACV – Biên lợi nhuận tiếp tục cải thiện nhờ vào tỷ trọng cao hơn của các chuyến bay quốc tế

Kết quả kinh doanh của ACV trong 9T 2019 tiếp tục cho thấy sự ổn định trong tăng trưởng doanh thu (+13% YoY) và lợi nhuận ròng (+25% YoY). Môi giới chứng khoán , tổng hợp thị trường

Danh mục Mã cổ phiếu

ACV - Kết quả vượt dự báo của chúng tôi nhờ tăng trưởng biên lợi nhuận

So với 6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng lợi nhuận trong quý 3/2019 cao hơn. Lý do chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng cảng quốc tế Cam Ranh (CXR). Môi giới chứng khoán , tổng hợp thị trường chứng khoán

Danh mục Mã cổ phiếu

ACV - ACV sẽ nhận được thêm doanh thu từ các nhà ga quốc tế tại DAD/CXR

dự báo tăng trưởng doanh thu sẽ đạt 11% YoY và tăng trưởng LNTT cốt lõi (không tính lãi lỗ từ đánh giá lại tỷ giá) đạt 12% YoY. Chúng tôi giả định tăng trưởng hành khách quốc tế (không tính nhà ga hành khách tại DAD và CXR) là 0,2% YoY

Danh mục Mã cổ phiếu

ACV - Tăng trưởng hành khách quốc tế duy trì kém tích cực

Khi LNTT cốt lõi của 6 tháng 2019 của ACV (không tính lãi/lỗ tỷ giá) đã hoàn thành 57% dự báo 2019 của chúng tôi trong khi ACV cho biết tại ĐHCĐ thường niên 2019 rằng việc bảo trì đường băng tại Sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) và Nội Bài (HAN)

Danh mục Mã cổ phiếu

ACV – Bài toán cải thiện doanh thu phi hàng không

Ngành hàng không Việt Nam vẫn chịu sự quản lý chặt chẽ của Chính phủ. Giá thuê mặt bằng phục vụ cho mục đích phi hàng không được Chính phủ quy định và niêm yết bảng giá. môi giới chứng khoán ,phương pháp đầu tư chứng khoán

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline