Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


Cập nhật KBC: Hoạt động cho thuê KCN tăng trưởng mạnh

Nhìn sang giai đoạn tới: Công ty vẫn sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019, tương ứng là 1,000 tỷ đồng. Năm 2020 tiếp tục tích cực, được hỗ trợ bởi dòng tiền mạnh mẽ trong mảng khu công nghiệp.

Danh mục Mã cổ phiếu

KBC - Các dự án đang chờ phê duyệt ảnh hưởng triển vọng ngắn hạn

Chúng tôi kỳ vọng KBC sẽ hưởng lợi từ dòng vốn FDI tiếp tục vào Việt Nam và gia tăng hoạt động sản xuất nhờ quỹ đất lớn của công ty tại các cụm công nghiệp chính. Môi giới chứng khoán , mở tài khoản chứng khoán miễn phí

Danh mục Mã cổ phiếu

Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC)

Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) công bố KQKD quý 3/2019 với doanh thu tăng 39% YoY đạt 917 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 50% YoY. Môi giới chứng khoán , mở tài khoản chứng khoán miễn phí

Danh mục Mã cổ phiếu

Khu công nghiệp: Cập nhật 9T 2019

2019 được coi là năm thuận lợi đối với ngành khu công nghiệp, khi nhu cầu thuê tăng cao.Môi giới chứng khoán , phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế , mở tài khoản chứng khoán miễn phí

Danh mục Mã cổ phiếu

KBC - Cập nhật kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019

KBC đã hoàn thành 41% chỉ tiêu doanh thu và 49,5% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Trong tháng 7, KBC đã chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền 5%/cp (500đ),

Danh mục Mã cổ phiếu

KBC - Cần nhận được các phê duyệt để khai thác tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận lớn hơn

Chúng tôi cho rằng KBC sẽ hưởng lợi nhờ dòng vốn FDI vào Việt Nam, qua đó tăng cường hoạt động sản xuất với quỹ đất lớn tại các cụm công nghiệp tại miền Bắc.

Danh mục Mã cổ phiếu

KBC - KQKD quý 2/2019 mạnh mẽ nhờ doanh số bán đất KCN Quang Châu

Trong khi đó, doanh số bán đất khu đô thị (KĐT) duy trì kém tích cực với chỉ 480 m2 đất tại KĐT Phúc Ninh được ghi nhận trong 6 tháng 2019 (6 tháng 2018: 0,6 ha), hoàn thành 0,8% giả định 2019 của chúng tôi là 9ha.

Danh mục Mã cổ phiếu

KBC - Cập nhật ĐHCĐ thường niên năm 2019

Kế hoạch kinh doanh tham vọng năm 2019 được thông qua. Kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế được đặt ra tương ứng là 3.900 tỷ đồng . Mở tài khoản chứng khoán miễn phí để nhận được các báo cáo hàng ngày

Danh mục Mã cổ phiếu

KBC - Hoạt động cho thuê tăng trưởng mạnh

công bố kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh thu đạt 2.506 tỷ đồng (+99% YoY) và LNST thuộc về Công ty mẹ đạt 747 tỷ đồng (+28% YoY). Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

Danh mục Mã cổ phiếu

KBC - Hoạt động cho thuê tăng trưởng mạnh mẽ

Hoạt động cho thuê KCN tại khu vực phía Bắc sẽ tiếp tục sôi động trong năm 2019 nhờ nhu cầu khả quan từ (1) sự dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc và (2) gia tăng hoạt động sản xuất tại khu vực.Môi giới chứng khoán , phương pháp đầu tư chứng khoán

Danh mục Mã cổ phiếu

TCT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) - Tái cơ cấu thành công

Quá trình tái cơ cấu thành công đã giúp Kinh Bắc (KBC VN) thoát khỏi áp lực nợ và có một nền tảng tài chính vững chắc hơn cho những bước tiến trong tương lai.

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline