Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


KSB - Cập nhật ĐHCĐ thường niên năm 2019

Mảng khai thác đá chững lại trong khi cho thuê khu công nghiệp (KCN) tăng trưởng năm 2018. KSB ghi nhận doanh thu tăng trưởng 7%, đạt 1.169 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) tăng 19%, đạt 329 tỷ đồ Doanh số khai thác đá trong năm giảm 23% do mỏ đá Tân Đông Hiệp

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline