Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID)

NIM 9 tháng 2019 giảm do chi phí huy động tăng 25 điểm cơ bản YoY (+2 điểm cơ bản QoQ). Ngân hàng BIDV , môi giới chứng khoán , mở tài khoản chứng khoán miễn phí

Danh mục Mã cổ phiếu

BID - Vấn đề nợ xấu vẫn còn nghiêm trọng mặc dù định giá cao hơn trung bình ngành

Chúng tôi nâng dự phóng P/B 2019 lên thành 1,7 lần từ 1,6 lần do ghi nhận đợt phát hành riêng lẻ thành công 15% dự kiến sẽ giúp BID hoàn thành Basel II trước năm 2020.

Danh mục Mã cổ phiếu

BID - Lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi gánh nặng dự phòng

Biên lãi ròng (NIM) 6 tháng 2019 giảm 25 điểm cơ bản YoY (+9 điểm cơ bản so với quý trước) đạt 2,68%, ngân hàng duy nhất trong danh mục theo dõi của chúng tôi ghi nhận mức giảm.

Danh mục Mã cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Nắm giữ) Nỗ lực cải thiện chất lượng tài sản

Tỷ lệ nợ xấu tăng 28 điểm cơ bản lên mức 1,9%. Tuy nhiên, mặt tích cực là tỷ lệ nợ xấu nếu tính cả nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) giảm -91 điểm cơ bản còn 4,23%. Dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên mức 1,9% tổng dư nợ năm 2018

Danh mục Mã cổ phiếu

BID – Cập nhật kết quả kinh doanh năm 2018

ăng trưởng cho vay khách hàng ở BID cả năm đạt 14,1%. Về cơ cấu cho vay theo ngành nghề, ngân hàng vẫn tiếp tục với định hướng tập trung vào các ngành tăng trưởng cao (như dịch vụ, bán lẻ và bán buôn). Môi giới chứng khoán , phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

Danh mục Mã cổ phiếu

BID – Cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm

Tăng trưởng thu nhập hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2018 được thúc đẩy bởi tăng trưởng của thu nhập khác. Thu nhập dịch vụ 9 tháng đầu năm 2018 chỉ tăng 18,8% YoY. Mở tài khoản chứng khoán miễn phí , môi giới chứng khoán , phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline