Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


Cập nhật Long Điền (HSX: LDG)

Long Điền hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và du lịch. Bất động sản trở thành lĩnh vực cốt lõi từ khi công ty được thành lập từ năm 2010 với trọng tâm là bán nhà phố và đất nền ở Đồng Nai. Môi giới chứng khoán , phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline