Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


MBB - Triển vọng vững mạnh duy trì; kỳ vọng tăng vốn vào đầu năm 2020

Dự báo ROE trước khi huy động vốn trong năm 2020F của chúng tôi là 22% so với trung vị các ngân hàng khác là 19%. Môi giới chứng khoán , mở tài khoản chứng khoán miễn phí

Danh mục Mã cổ phiếu

MBB - Tăng trưởng mạnh mẽ từ mức cơ sở cao năm 2018

Tỷ lệ xử lý nợ/khoản vay gộp từ đầu năm đến 9 tháng 2019 của ngân hàng mẹ/hợp nhất đạt lần lượt 1,18%/1,72% so với mức 0,65%/0,66% trong 9 tháng 2018. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 9 tháng 2019 đạt 1,54% (giảm 3 điểm cơ bản YoY

Danh mục Mã cổ phiếu

MBB - MCredit bắt đầu đẩy mạnh lợi suất hợp nhất

ROE của MBB cải thiện đáng kể từ 12% năm 2016 lên 20% năm 2018. Với các chỉ số cơ bản vững chắc, chúng tôi cho rằng định giá MBB hấp dẫn tại mức P/B 2019 là 1,2 lần

Danh mục Mã cổ phiếu

MBB - Kết quả quý 2 tiếp tục khả quan

Thu nhập lãi ròng 6 tháng đầu năm tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 73% tổng thu nhập từ hoạt động trong khi NIM đạt 4,69% (tăng 28 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái).

Danh mục Mã cổ phiếu

MBB – Cập nhật KQKD Quý 1/2019 và ĐHCĐ 2019

MBB hiện đang giao dịch ở mức 21.900 đồng, tương đương với PBR dự phóng 2019 tương đối hấp dẫn là 1,2 lần. Giá hiện tại thấp hơn khoảng 39% so với giá mục tiêu của chúng tôi là 30.500 đồng, tương đương với khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này.

Danh mục Mã cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB ) - Tăng tốc

Năm 2018, MBB báo cáo con số tăng trưởng ấn tượng, đồng thời chất lượng tài sản vẫn tốt. Lợi nhuận ròng đạt gần 6,2 nghìn tỷ (+77,3%), lợi nhuận trước thuế đạt 7,8 nghìn tỷ (+68,3% YoY)

Danh mục Mã cổ phiếu

MBB – Cập nhật KQKD 2018 –Thu nhập dịch vụ tăng trưởng vượt kỳ vọng

ào cuối năm 2018, cho vay khách hàng hợp nhất tăng 16,6% so với năm trước, còn tổng dư nợ tín dụng (cho vay khách hàng cộng trái phiếu doanh nghiệp) tăng 17,3%. .Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

Danh mục Mã cổ phiếu

MBB – Cập nhật KQKD 9 tháng đầu năm

Cổ phiếu MBB hiện đang được giao dịch ở mức giá 21.050 đồng, tương đương với PBR dự phóng 2018 là 1,4 lần.Môi giới chứng khoán , phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế, mở tài khoản chứng khoán

Danh mục Mã cổ phiếu

NH TMCP Quân đội (MBB) - Tăng trưởng bền vững

MBB công bố kế hoạch đầy tham vọng với lãi trước thuế 2018 kỳ vọng 6.800 tỷ (tăng 47%) trong khi tỷ lệ nợ xấu (NPL) tiếp tục dưới mức 1,5%.

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline