Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


NKG - KQKD quý 3 cho thấy nỗ lực cắt giảm chi phí

Sản lượng bán hàng trong nước tiếp tục bù đắp phần nào cho doanh số xuất khẩu thấp. Sản lượng bán tôn mạ và ống thép của NKG giảm 11% YoY trong 9 tháng 2019. Môi giới chứng khoán , tổng hợp thị trường

Danh mục Mã cổ phiếu

NKG - Chi phí lãi vay vẫn ảnh hưởng đến quá trình phục hồi lợi nhuận

Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2019 đạt 24 tỷ đồng (-57% YoY) từ mức 13 tỷ đồng (-77% YoY) chủ yếu do diễn biến biên LN từ HĐKD cao hơn dự kiến trong quý 2

Danh mục Mã cổ phiếu

NKG - Hoạt động cốt lõi đảo chiều, lãi bất thường thúc đẩy lợi nhuận

Sản lượng bán ra trong nước tăng phần nào bù đắp cho xuất khẩu kém. Sản lượng tôn mạ bán ra của NKG trong 6 tháng đầu năm 2019 giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó sản lượng trong nước tăng 33% nhưng sản lượng xuất khẩu giảm 41%

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline