Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


NLG - Lợi nhuận như kì vọng

Nam Long ghi nhận tổng doanh thu và LNST trong 9T 2018 đạt 2.740 tỷ đồng (+ 67,4% YoY) và 635 tỷ đồng (+ 80,4% YoY). Môi giới chứng khoán , phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế , mở tài khoản chứng khoán miễn phí

Danh mục Mã cổ phiếu

NLG - Triển vọng tích cực nhờ các đợt mở bán và thâu tóm dự án

dự báo CAGR giá trị hợp đồng ký mới giai đoạn 2018-2021 lên 38% từ 34% trong diễn biến tiến độ mở bán cải thiện và giá bán tốt hơn tại dự án Waterpoint giai đoạn 1 và Akari City.

Danh mục Mã cổ phiếu

NLG - CTCP ĐẦU TƯ NAM LONG

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của NLG đạt 935.3 tỷ VND, giảm 33.7% so với cùng kỳ năm 2018 và Lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ đạt 265.7 tỷ VND,

Danh mục Mã cổ phiếu

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) - Hiện thực hoá tiềm năng

Trong 2018, Nam Long sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại dự án Hoàng Nam (8,8ha tại Quận Bình Tân) từ 100% xuống 50% và hợp tác với các đối tác chiến lược để phát triển dự án.

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline