Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


NVL - Mở bán dự án tại tỉnh sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng trung hạn

Chúng tôi điều chỉnh giảm 6% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2019 xuống 3,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2018 do điều chỉnh tăng chi phí tài chính (dự báo dư nợ cuối năm cao hơn) và thuế suất thực tế.

Danh mục Mã cổ phiếu

Cập nhật Novaland

Cao điểm rơi vào quý 4. Năm nay, NVL sẽ chỉ bàn giao 6.000 căn hộ cho khách hàng, so với kế hoạch 6.700 căn hộ. Do đó, công ty sẽ chỉ hoàn thành 82% . Môi giới chứng khoán , phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline