Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


PAC - Cập nhật KQKD năm 2018

Bức tranh năm 2018 khả quan nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh của thị trường ắc quy vẫn đang là điều “trăn trở” đối với PAC. Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

Danh mục Mã cổ phiếu

PAC - Triển vọng trong tương lai gần tiếp tục ổn định

Doanh thu 8 tháng đầu năm đạt mức 2.324 tỷ đồng (+15% YoY), chủ yếu là do giá bán bình quân tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Môi giới chứng khoán , phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế, mở tài khoản chứng khoán miễn phí

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline