Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


Xây lắp Điện 1 (PC1)

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng 2019 đạt lần lượt 73,3% và 73,6% dự báo cả năm 2019 của chúng tôi, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Môi giới chứng khoán , mở tài khoản chứng khoán miễn phí

Danh mục Mã cổ phiếu

PC1 - Định giá hấp dẫn và tăng trưởng lợi nhuận mạnh năm 2020

Chúng tôi dự báo LNST 2020 sẽ đạt tăng trưởng 36,5% nhờ dự án BĐS Thanh Xuân và mảng xây lắp đường truyền đạt tăng trưởng LNST 5% sau khi tăng gấp đôi năm 2019

Danh mục Mã cổ phiếu

PC1 - Mảng xây lắp điện tăng trưởng nhưng không đủ bù đắp cho mảng BĐS giảm

CTCP Xây lắp điện 1 (PC1) đã công bố KQKD quý 2/2019, với doanh thu 6 tháng 2019 tăng trưởng 23,5% YoY đạt 3 nghìn tỷ đồng, được dẫn dắt bởi doanh thu mảng xây lắp điện tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Danh mục Mã cổ phiếu

PC1 – Cập nhật KQKD 9T2018

Doanh thu tăng 55% YoY và LNST tăng 122% YoY chủ yếu nhờ vào tăng trưởng của hoạt động chuyển nhượng bất dộng sản và thủy điện.Môi giới chứng khoán , phương pháp đầu tư chứng khoán

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline