Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


DPR và PHR – Những suy tính khác nhau trong dài hạn

Cả DPR và PHR đều là những doanh nghiệp lâu năm trong ngành cao su. Tại Việt Nam, DPR hiện đang quản lý 9.221 ha vườn cây cao su, trong khi diện tích PHR đang sở hữu lên đến 15.000 ha cao su

Danh mục Mã cổ phiếu

PHR - Gia tăng hoạt động trong lĩnh vực phát triển KCN, khai thác giá trị đất

Chúng tôi cho rằng định giá của PHR có thể hấp dẫn vì chúng tôi ước tính sơ bộ giá trị tài sản ròng của PHR vào khoảng 10,3 nghìn tỷ đồng, hay 75.700VND/cổ phiếu.

Danh mục Mã cổ phiếu

PHR - Cập nhật ĐHCĐ thường niên 2019

rong năm 2019, PHR đặt kế hoạch giá bán bình quân đi ngang còn sản lượng khai thác giảm 10,8%. Tuy nhiên, do Phước Hòa – Kampong Thom, công ty con của PHR tại Cambodia, dự kiến đưa vào khai thác thêm 1.195 ha

Danh mục Mã cổ phiếu

CTCP Cao su Phước Hoà (PHR) - Kỳ vọng bứt phá trong năm 2018

Giá cao su tự nhiên tăng mạnh trong năm 2017 so với 2016. Mặc dù, giá cao su trong xu hướng giảm từ tháng 2 đến tháng 6/2017 nhưng sau đó lại phục hồi tốt từ mức 1.720 USD/tấn lên mức 1.858 USD/tấn (+7%)

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline