Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


PPC - Các công ty LDLK giúp PPC duy trì mức cổ tức hấp dẫn

Nhà máy điện Phả Lại 3 (660 MW) nhận được sự đồng thuận từ Chính quyền địa phương. PPC được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Sở Công Thương tỉnh Hải Dương khuyến khích xây dựng nhà máy điện than mới. Môi giới chứng khoán , mở tài khoản chứng khoán miễn phí

Danh mục Mã cổ phiếu

PPC - Tăng trưởng sản lượng mạnh bù đắp cho ảnh hưởng từ giá than tăng

Chúng tôi nhận thấy lợi nhuận quý 3/2019 tăng trưởng chủ yếu nhờ hoàn nhập dự phòng 37 tỷ đồng cho CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM:HND) và CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM:QTP).

Danh mục Mã cổ phiếu

PPC - KQLN quý 2 thấp khiến giá cổ phiếu bị phản ứng quá đà

Dự báo của chúng tôi đưa ra cho thấy LNST cốt lõi 2019 đạt 822 tỷ đồng, giảm 17,6% so với năm 2018 do giả định giá than tăng 11,7% và sản lượng hợp đồng giảm.

Danh mục Mã cổ phiếu

PPC - Giá than tăng ảnh hưởng đến kết quả quý 2/2019

LNST cốt lõi 6 tháng đầu năm 2019 thấp hơn so với dự báo của chúng tôi do (1) giá trên thị trường phát điện cạnh tranh thấp hơn so với dự kiến, (2) giá than trong nước cao hơn so với dự kiến, (3) tác động của việc sử dụng than hỗn hợp

Danh mục Mã cổ phiếu

PPC – Sản lượng thấp khiến triển vọng 2019 kém khả quan

Mặc dù lợi nhuận trong Q1/2019 của PPC chứng kiến mức tăng trưởng 27% YoY, kết quả này chủ yếu nhờ đóng góp từ khoản thu nhập cổ tức ở công ty liên kết HND.

Danh mục Mã cổ phiếu

PPC – Cập nhật tình hình HĐKD quý 4/2018

Nguồn nhiên liệu đầu vào ổn định là yếu tố cốt lõi giúp PPC tận dụng được diễn biến tích cực trên thị trường. Trong những tháng cuối năm 2018,

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline