Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


Cập nhật KQKD Q3/2019 của PVS và triển vọng 2020

Doanh thu mảng khảo sát giảm khi liên doanh PTSC- CGGV dừng hoạt động. Tuy nhiên PTSC G&S (Công ty TNHH MTV Dịch vụ khảo sát và Công trình ngầm PTSC) vẫn hoạt động ổn định với các hợp đồng khảo sát cho các dự án như lô M9 của Myanmar (PTTEP)

Danh mục Mã cổ phiếu

PVS - KQKD cốt lõi mạnh mẽ; chi phí dự phòng bất thường ảnh hưởng đến lợi nhuận

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng 2019 hoàn thành lần lượt 84,3% và 65,9% dự báo cả năm của chúng tôi. Tuy nhiên, không tính khoản chi phí bất thường đề cập ở trên, chúng tôi ước tính rằng LNST đã tăng 60% YoY

Danh mục Mã cổ phiếu

PVS - Triển vọng ngắn hạn bị ảnh hưởng khi không có nhiều hợp đồng mới được ký kết

hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm vẫn ghi nhận những kết quả tích cực so với cùng kỳ khi doanh thu tăng trưởng 16% và LNST cổ đông công ty mẹ tăng 20,2%.

Danh mục Mã cổ phiếu

PVS- Cập nhật kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019

Tình hình kinh doanh năm 2018 và triển vọng 2019 . Trong năm 2018, PVS đạt 14.667 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13,3% YoY, LNST của cổ đông công ty mẹ ghi nhận ở mức 1.047 tỷ đồng (+4,0% YoY)

Danh mục Mã cổ phiếu

PVS - Giá trị hợp đồng chưa thực hiện lớn của mảng Cơ khí dầu khí và lợi nhuận mảng FSO ổn định

Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận cốt lõi 2019 thêm 9,8% và lợi nhuận 2020-2023 trung bình thêm 2,6% nhờ lợi nhuận từ kho nổi FPSO Ruby II cao hơn so với dự kiến.

Danh mục Mã cổ phiếu

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS, ) - Chu kỳ hồi phụ

PVS đạt 14.667 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13,3% YoY. Tuy nhiên, Công ty đã hoàn thành 112,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 549 tỷ đồng, giảm 46,9% YoY sau khi PVS hạch toán lỗ 622 tỷ do đánh giá lại tài sản của Liên doanh PTSC CGGV

Danh mục Mã cổ phiếu

PXS – Nhận định KQKD Q1/2019 và cả năm 2019

PXS tiếp tục trải qua năm 2018 đầy khó khăn với doanh thu đạt 233 tỷ đồng, giảm mạnh 72,1%. So với năm 2017, khối lượng công việc của công ty ít hơn với đóng góp chủ yếu đến từ dự án nhiệt điện Thái Bình 2,

Danh mục Mã cổ phiếu

PXS – KQKD 2018 không thuận lợi là cơ hội tích lũy

PXS đã công bố BCTC quý 3 với doanh thu giảm 5,7 lần trong chín tháng còn 132 tỷ đồng khi công ty không có dự án mới để ghi nhận. Môi giới chứng khoán , phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế, mở tài khoản chứng khoán miễn phí

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline